Sverigedemokraterna prioriterar personalen i regionen

Vårdyrken tillsammans med övriga samhällsbärande yrken såsom polis, räddningstjänst och lärare måste ha en anständig lön som ersätter personalen för de uppoffringar de tvingas till för att alla vi andra ska känna oss trygga och bli omhändertagna. Därför har vi Sverigedemokrater i varje budget under mandatperioden lagt ytterligare 20 miljoner kronor i buffert med den uttalade förhoppningen att arbetsmarknadens parter ska nå högre avtal.
Debatt • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För oss är det en gåta att bristyrken där personal tvingas sluta sin anställning på grund av att de har för få kollegor tillåts vara underbetalda”, skriver artikelförfattarna.
”För oss är det en gåta att bristyrken där personal tvingas sluta sin anställning på grund av att de har för få kollegor tillåts vara underbetalda”, skriver artikelförfattarna.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det omtalade OB-tillägget som är en OB-bonus och infördes 2017 med en tidsbegränsning på två år är en åtgärd i syfte att få ner Kronobergs hyrberoende till två procent.

Det är ohederligt att hävda att denna bonus ska ingå som en del i grundlönen, det är en mycket dålig lösning på att få upp lönerna inom regionen för bristyrken.

Vår inställning är att lön ska vara på riktigt. Inte politiskt valfläsk som när som helst kan ryckas bort på grund av politiska nycker.

För oss är det en gåta att bristyrken där personal tvingas sluta sin anställning på grund av att de har för få kollegor tillåts vara underbetalda. Vi har råd att ha full bemanning med rätt lön. Med en robust hälso- och sjukvård kortar vi köerna, klarar tidiga upptäckter och insatser samt håller en god hälsovård. Detta leder till stora samhälls- och individvinster tack vare minskat lidande, kortare tid i vård och kortare sjukskrivningar.

Abort är en grundläggande rättighet och kvinnors välmående har alltid prioriterats högt av oss. Vi står bakom svensk abortlagstiftning i sin helhet. En abort eller en graviditet är den enskilda kvinnans beslut. Det finns regler som styr när en abort får göras och på vilket sätt, regler som Sveriges medicinetniska råd har under uppsikt.

Däremot står vi inte bakom den orättvisa vårdbalansen mellan kvinnor och män. Att det 2022 är ett faktum att kvinnodominerade sjukdomar nedprioriteras systematiskt är oacceptabelt. Vi är en garant för jämställd vård och lyfter fram en rad kvinnodominerade vårdförlopp. Några exempel är vården för endometrios och lipödem som vi vill förbättra i Kronoberg.

Vi löser problemen på kort sikt genom att anställa fler kollegor i de yrkeskategorier som är möjliga. Vårdbiträden för avlastning och systemvetare för stöd med organisation och optimala flöden i vården. På lång sikt genom att fortsätta det arbete vi varit med att starta under innevarande mandatperiod. Utbildning och långsiktig planering. Vi måste alltid se tio år framåt för att möta behoven som kommer. Att detta inte gjorts tidigare är grunden till vårdköer, BUP köer och personal som tvingas till ohållbar arbetssituation.

Politik får aldrig handla om att vinna ett val! Politik ska handla om ansvarsfulla prioriteringar för medborgarnas bästa.

Robert Fredriksson

Pernilla Wikelund

Sverigedemokraterna Kronoberg