Annons

Sveriges grundlag är rejält urholkad

I juli 2020 träffades EU-ledarna i Europeiska rådet och tog beslut om EU:s långtidsbudget och dessutom om en ”Återhämtningsfond” även kallad Coronafond på 750 miljarder. 390 miljarder euro delas ut som bidrag och resten ska länderna kunna låna från EU.
Debatt • Publicerad 3 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Folkrörelsen Nej till EU Växjö genom Carin Lindberg skriver om EU:s återhämtningsfond.
Folkrörelsen Nej till EU Växjö genom Carin Lindberg skriver om EU:s återhämtningsfond.Foto: Kirsty Wigglesworth

EU tog lån till dessa miljarder. Det är första gången i historien som EU går ut och lånar på finansiella marknaden. Lånen ska sedan betalas tillbaka men inte av EU utan av medlemsländerna. Det innebär att det är vi vanliga skattebetalare, våra barn och barnbarn, som ska betala tillbaka dessa pengar mellan 2028–2058. Att Sveriges regering och riksdag gått med på detta visar hur urholkad den svenska grundlagen och vårt självbestämmande blivit. Rent legalt är detta mycket oklart om man tittar på vad som den svenska grundlagen respektive vad EU:s fördrag säger.

670 miljarder euro av återhämtningsfonden kommer att användas för att stärka EU:s ekonomiska återhämtning och endast en liten del till de av coronadrabbade sektorerna; som att förbättra sjukvård och äldreomsorg. Endast 10 miljarder ska användas till som det heter rättvis klimatomställning.

Annons

Kanske för att rädda Italien från en Euro-kollaps, kommer landet få mest i bidrag av alla EU-länder, (cirka 80 miljarder euro i bidrag och lån på cirka 200 miljarder euro). Lån som ska återbetalas med ränta.

Försvarsministeriet och ministeriet för ekonomisk utveckling i Italien förutser att 25 miljarder euro ska användas för att investera i sjätte generationens stridsflygplan Tempest (F-35).

Det italienska militärindustri-företaget Leonardo, som ministeriet för ekonomisk utveckling äger 30 procent i, är mycket aktiva för att få pengar från återhämtningsfonden. Leonardogruppen är integrerad med det amerikanska militärindustrikomplexet Carmeri.

Sverige beräknas få cirka fyra miljarder euro i bidrag. Låt dem användas till ekonomiska insatser för att förbättra äldreomsorg och sjukvård.

Folkrörelsen Nej till EU Växjö genom Carin Lindberg

”Sverige beräknas få cirka fyra miljarder euro i bidrag. Låt dem användas till ekonomiska insatser för att förbättra äldreomsorg och sjukvård.”
Annons
Annons
Annons
Annons