Trygghet är att låta äldre få svensktalande personal

I en debattartikel den 22 maj skriver ett antal vårdlärare, sjuksköterskor och undersköterskor, samt vård- och omsorgsnämndens ordförande Magnus Carlberg (S), att Sverigedemokraterna vill misstänkliggöra personal inom äldreomsorgen som har utländsk bakgrund. Så är det inte. SD misstänkliggör ingen, men anser att kravet på svenska språket borde införas.
Replik • Publicerad 5 juni 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Pontus Lundahl/TT

Många som jobbar inom äldreomsorgen kontaktar oss inom SD om detta problem. Tydligen har personalen lyft frågan men ingen lyssnar. Vi lyssnar på den personal som varje dag arbetar på plats och vet hur det ser ut i verkligheten. Vi kan inte blunda för problem.

Att man inte ser kopplingen med en attraktiv arbetsplats (kommunen), med att lyssna på problemen som anställda lyfter tyder på en viss ”flathet” eller kanske rent av rädsla. Vi i Sverigedemokraterna är inte rädda för att ta i problemen, försöka få det som inte är bra till att bli bättre.

Att bli gammal och kanske sjuk innebär ett ansvar på kommunen. Om man till exempel är dement blir man rädd när man inte förstår sin omgivning. Detta är otrygghet. Vi har vid ett flertal tillfällen sett personal gå till apoteket för att hämta medicin, det vore väl bedrövligt om inte personalen talar svenska? Här krävs det krafttag. Utbilda personalen i svenska språket så våra vårdtagare får trygghet.

Det är möjligt att arbetsgivaren tycker att han står upp för ”allas lika värde”, men vårdtagarens värde, vad är det? Har inte den lika stor rätt att få prata med någon som han förstår? Bli duschad av någon som kan prata med mig? Nej, här är ett problem som kommunen blundar för.

De äldres trygghet och värde är att låta dem få svensktalande personal.

Kan dock hålla med om att vi har många bra sidor i kommunen men det är ingenting som säger att vi inte kan bli bättre. Det kan man bara om man lyssnar på sin personal och sina kommuninvånare. Man måste våga se problemen. Problemen försvinner inte bara för att man stoppar huvudet i sanden.

Ann-Louise Viking, ordförande Sverigedemokraterna i Tingsryd