Annons

Trygghetsarbetet fortsätter med kraft och beslutsamhet

Det är med stor glädje vi kan konstatera att Araby flyttas ner från den nationella listan över särskilt utsatta områden, men mycket arbete kvarstår. Stadsdelen är fortsatt ett riskområde och höstens skjutning visar på att det finns mycket mer att göra.
Debatt • Publicerad 21 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nu fortsätter vi den gemensamma resan mot ett tryggare Araby för framtiden, skriver Blågröna Växjö.
Nu fortsätter vi den gemensamma resan mot ett tryggare Araby för framtiden, skriver Blågröna Växjö.

Nedflyttningen är ändå ett kvitto på att kommunens långsiktiga trygghetsarbete gör skillnad. Blågröna Växjö fortsätter nu med kraft och beslutsamhet vårt arbete för att stadsdelen ska försvinna helt från den nationella listan över utsatta områden.

Området har under många år haft en positiv utveckling gällande invånarnas upplevda trygghet och det finns många positiva krafter som bidrar och verkar för ett hållbart Araby. Det måste vi värna när vi fortsätter vårt arbete på olika plan. Våra satsningar bidrar till de förändringar som nu börjar framträda när stadsbilden förändras genom både nya boendeformer, fler bostäder och nytt servicekontor. Att invånarna får möjlighet att äga sin egen bostad är betydelsefullt för att bryta utanförskap, öka tryggheten och bygga en starkare framtidstro.

Annons

Framgången för trygghetsarbetet kan så här långt stavas samverkan och långsiktighet. Växjö kommun genomför dagligen en mängd insatser i samverkan med polis, myndigheter, ideella föreningar och näringsliv. Ingen av oss kan göra allt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad för Araby och alla andra delar av kommunen. Dessa insatser sker i förskola, skola, socialtjänst, fritidsgårdar och mötesplatser vilka är kärnan i kommunens förebyggande arbete. Inget är så grundläggande och viktigt för att nå en god utveckling och ökad trygghet som att skapa goda förutsättningar och framtidstro för våra barn och unga. Vi arbetar därför även med ”Barnens bästa gäller i Kronoberg”, ett nytt arbetssätt som bygger på att aktörer som vårdcentral, BVC, socialtjänst, BUP, polis och skola med flera samarbetar för att tidigt upptäcka barn och unga i behov av stöd och tidiga insatser.

Vår egen tisdagsgrupp är ett viktigt samverkansnav där bland annat polis, skola, fastighetsbolag, väktarbolag och fritidsgårdar tillsammans skapar ett mer effektivt brottsförebyggande arbete. Till detta ska läggas våra ”mobila team” som under de senaste åren ambulerat mellan samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor. De bidrar till att vi tidigt identifierar ungdomar i behov av stöd och tidigt kan sätta in samordnade insatser. Kommunens egen ”fältgrupp” är genom sin uppsökande, förebyggande och trygghetsskapande verksamhet ytterligare en väldigt viktig aktör i arbetet för att stävja kriminalitet.

Det kommunala trygghetsarbetet är som synes omfattande och komplext. För att ta ett särskilt grepp om just Araby tog Blågröna Växjö initiativ till en mer sammanhållen utvecklingsresa för området genom att starta ”Hållbara Araby 2030” som är en viktig pusselbit i arbetet framåt. Syftet är att lyfta en för oss fantastisk plats berikad med olika kulturer, positiva drivkrafter och ett starkt engagemang från civilsamhället. Vi är många som sluter upp bakom Araby, det inger hopp om att det kan bli ännu bättre.

Det är olikheterna och sammanhållningen däremellan som tillsammans bygger Växjö starkt. Nu fortsätter vi den gemensamma resan mot ett tryggare Araby för framtiden.

För Blågröna Växjö: 
Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons