Annons

Trygghetsboende där det är möjligt utan nybygge

Boende för äldre är en både aktuell och viktig fråga av många skäl. Ett skäl är att få fart på flyttkedjan, ett annat att många äldre behöver/önskar ett annat boende än det de har.
Debatt • Publicerad 6 december 2017
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Våra särskilda boenden är i dag till för de personer som har stora omvårdnadsbehov, på grund av fysisk sjukdom, demens eller både och. Det innebär att det inte alltid blir som man tänker sig om behov av trygghet är anledning till beslut som fattas av en biståndshandläggare.

För de som söker trygghet, ett mer hanterbart boende och sällskap är trygghetsboenden ett bättre alternativ. För tillgång till dessa krävs inget biståndsbeslut, däremot måste man stå i bostadskön.

Annons

I Växjö pågår för fullt planeringen av Hovs Park som ska ersätta Hovslund. Här finns fantastiska planer för både trygghetsboende, seniorboenden, lokaler för samvaro och utomhusaktiviteter. Skillnaden mellan trygghets och seniorboende är marginell men i trygghetsboendet finns tillgång till någon form av värd/värdinna dagtid. Denna person kan ge stöd och hjälp med kontakter, aktiviteter med mera. Vår förhoppning är att man i boendet dessutom ska kunna hjälpa varandra med småsaker och att det också skapas möjligheter att ta vara på civilsamhället som resurs.

Att enbart tänka Växjö när det gäller nya boendeformer känns inte bra. Att få bo där man har vänner och bekanta gör livet betydligt både roligare, enklare och meningsfullare. Självklart ska det vara möjligt att bli ny Rottne-, Ingelstad- eller Lammhultsbo när man önskar ett annat boende med trygghet och närhet. Och samtidigt ökar vi möjligheten att få bo kvar på den ort man kanske levt hela sitt liv.

Om vi då lyfter blicken och ser oss omkring finns husen ofta redan där. Backsvalan i Rottne, E-huset i Ingelstad och Lyckans höjd i Lammhult som möjliga hus att på sikt omvandla till trygghetsboenden. I de tre boendena finns ytor att använda till gemensamma aktiviteter, måltider med mera. I samtliga fall finns närheten till service. Närhet till hemtjänst, sjukvård och tandvård. Busshållplats med möjlighet att ta sig in till Växjö vid behov.

För att bara ta ett exempel så användes Backsvalan i Rottne som särskilt boende under tiden Sörgården byggdes. Under en annan period flyttades en hemtjänstgrupp dit då många hyresgäster behövde mycket insatser. Nu är en del av lägenheterna avsatta som seniorlägenheter.

E-huset i Ingelstad och Lyckans höjd i Lammhult har också varit särskilda boenden.

För oss som både centerpartist och moderat samt aktiva i omsorgsnämnden är det viktigt att se möjligheter i våra kringorter och inte bara i stan. Valfriheten att kunna bo kvar i den ort man varit verksam i skapar förutsättningar för ett gott liv hela livet. Att finnas i sitt sammanhang gör att man klarar sig själv längre och om man dessutom genom att hjälpas åt känner sig behövd ökar välmåendet ytterligare.

Med anledning av ovanstående behöver ett samarbete med bland annat Vidingehem påbörjas för att komma vidare. I dessa tider med stora behov av bostäder kan vi vara överens om att vi behöver frigöra villor och större lägenheter i hela kommunen och samtidigt skapa nya boendeformer där det är möjligt.

Utöver ett sådant samarbete krävs information om vikten att stå i bostadskö. Här kan vår seniorlots fylla ytterligare en funktion.

Margareta Jonsson (C)/Ulf Hedin (M)

Annons
Annons
Annons
Annons