Utredning ska ge svar kring sjukhuset

Vi vill ta tillfället i akt att bemöta några av de frågor och synpunkter angående ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö, som har framförts på Smålandspostens insändarsidor. De flesta synpunkterna handlar om sådant som utredningen ska ge svar på, skriver Mikael Johansson (M) och 
Roland Gustbée (M).
Debatt • Publicerad 1 mars 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Finansiering av ett eventuellt nytt sjukhus är självklart en av de saker som utredningen ska belysa", skriver Mikael Johansson (M) och 
Roland Gustbée (M).
”Finansiering av ett eventuellt nytt sjukhus är självklart en av de saker som utredningen ska belysa", skriver Mikael Johansson (M) och 
Roland Gustbée (M).

Regionstyrelsen har beslutat att utreda om vi ska fortsätta ombyggnation på nuvarande lasarettsområde, eller om vi istället ska projektera för ett helt nytt sjukhus i Växjö. Det är många involverade internt, ifrån Region Kronoberg. Dessutom har vi konsulter utifrån som hjälper till med utredningen. Utöver det använder vi oss av material från andra sjukhusbyggnationer, både färdigställda och planerade, från både Sverige och Danmark.

Sjukvården är under ständig omvandling som ställer nya krav på fastigheter. Den nära vården kommer att få ett ökat ansvar i framtiden. Inläggningar på sjukhus blir allt kortare, samtidigt som den åldrande befolkningen gör att det blir fler patienter. Utredningen om ett nytt sjukhus tar självklart med i beräkningen att sjukvården kommer att förändras och se annorlunda ut framåt. Behoven kommer att förändras - vilket också gör att ett nytt sjukhus förhoppningsvis kan möta de behoven bättre än vad befintlig struktur kan göra. Flexibla lokaler kommer att behövas i framtiden

Uppgifter om markbehovet för ett nytt lasarett i Smålandsposten kan lätt leda tanken till att ett nytt lasarett skulle bli mycket större än ett ombyggt. I själva verket är det tvärtom. I nya lokaler kan man spara ytor genom att planera rätt från början. Däremot behövs mer mark för att få en bra funktionell planlösning och plats för parkeringsplatser och angörande kollektivtrafik.

Finansiering av ett eventuellt nytt sjukhus är självklart en av de saker som utredningen ska belysa. Denna ska inte jämföras med Nya Karolinska Sjukhuset utan med vad det kostar att fortsätta bygga om nuvarande lasarett. Man kommer dessutom att titta på var kostnaderna i jämförbara sjukhusbyggen i norden hamnar.

Först när kostnader för de två alternativen, och förslag till lokalisering finns, går det att ha synpunkter på vilket alternativ som är det bästa.

Insändare i Smålandsposten är ett av många bra sätt att lufta sina synpunkter på, framförallt om man vill nå en bredare allmänhet. Vi i regionens politiska ledning har en bra dialog med regionens medarbetare, men den för vi inte via insändare. Vi välkomnar dialog och diskussion kring framtidens primär- och sjukhusvård. Vi är aldrig mer än ett telefonsamtal bort.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande
Roland Gustbée (M), Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande