Annons

V: Att bibehålla alliansfriheten är det tryggaste för Sverige

Som en del i en enig riksdag har vi i vänstern varit med och beslutat om en historisk förstärkning av det svenska försvaret. Såväl det militära som det civila försvaret ska stärkas och värnplikten ska utökas. Vi ser dock att vi behöver ytterligare förstärkningar av försvaret och samhället för att skapa långsiktig trygghet i en föränderlig värld.
Debatt • Publicerad 27 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Robert Armblad, suppleant i Vänsterpartiets partistyrelse, och Kristian Rappner, ordförande Vänsterpartiet Växjö.
Robert Armblad, suppleant i Vänsterpartiets partistyrelse, och Kristian Rappner, ordförande Vänsterpartiet Växjö.

Pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lärt oss att vårt samhälle har ett antal grundläggande brister. Dessa brister grundar sig i ogenomtänkta politiska beslut som har gjort att vi har tappat kontrollen över centrala delar av vårt samhälle. Verksamheter som tidigare kunnat samordnas i kristid är nu antingen nedlagda, uppsplittrade eller utsålda till privata aktörer utanför vår kontroll. Det är politikens ansvar att se till att vi har ett land som är tryggt i såväl fredstid som i kris. Detta kräver både upprustning av försvaret och att vi lämnar den naiva tron på marknaden.

När det gäller försvaret så menar vi i vänstern att nedskärningarna och omstruktureringen har varit ett misstag. Likaså avskaffande av värnplikten som Alliansregeringen drev igenom. Politiska felbeslut som har stora konsekvenser för vår trygghet. Nu försöker högern tvinga igenom ännu ett ogenomtänkt och ödesdigert förslag – de vill avskaffa alliansfriheten som tjänat Sverige väl under mycket lång tid och i stället rusa in i kärnvapenalliansen Nato.

Annons

Ett medlemskap i Nato skulle innebära att vi i Sverige lovar att bistå andra länder militärt och dras in i oönskade konflikter. Därmed skulle vår långa historia som alliansfritt och självbeslutande land försvinna. Som det ser ut nu så kan det säkerhetspolitiska läget ändras snabbt och då är det tryggaste att bibehålla vår nationella handlingsfrihet.

Det tryggaste i det här läget är att behålla vår alliansfrihet, men det finns ett par saker som behöver göras för stärka vårt totalförsvar:

Vi behöver utveckla och fördjupa våra internationella samarbeten med de länder som delar vår syn på demokrati, framförallt våra nordiska grannländer.

Vi behöver återuppbygga en stark försvarsmakt. Det behövs moderna vapensystem, fler anställda soldater, officerare men framförallt många fler utbildade värnpliktiga för att skapa ett verkligt folkförsvar.

Vi behöver återta kontrollen över det civila försvaret. Ett tryggt Sverige behöver kunna lita på sin sjukvård, matproduktion, beredskapslager, transport- och it-system. Pandemin har visat oss att de senaste decenniernas marknadsexperiment har slagit tryggheten i spillror. Det är dags att återuppbygga våra lager för att hantera framtida kriser och politiken behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden och grundläggande samhällsfunktioner.

Vi behöver ta tillbaka kontrollen över energin. Vi har alla känt av marknadskrafternas baksida när vi stått vid bensinpumpen eller betalat elräkningen de senaste månaderna. Det är uppenbart att vi måste ta tillbaka kontrollen från marknaden för att förhindra prischocker och därtill göra massiva offentliga investeringar i utbyggt elnät och förnybar elförsörjning.

Ett totalförsvar behöver byggas brett. Det behöver vara grundat i att samhällets centrala delar är under demokratisk kontroll och att varje medborgare görs delaktig. Sveriges motståndskraft är en kombination av vårt militära försvar, vårt civila försvar och vår sammanhållning. Ett starkt försvar kräver ett starkt samhälle. Så bygger vi trygghet i en föränderlig värld.

Robert Armblad, suppleant Vänsterpartiets partistyrelse

Kristian Rappner, ordförande Vänsterpartiet Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons