GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Vad har klimat och miljö med Svenska kyrkan att göra?

Ska inte Svenska kyrkan ägna sig åt gudstjänster, dop och begravningar och lämna samhällsfrågor, klimatoro och den biologiska mångfalden åt andra?
Har inte kyrkan fullt upp att göra med alla sina kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem utan att behöva lägga tid och resurser på miljöfrågorna?
MPSK De Gröna vill att Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället.
Debatt • Publicerad 16 september 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare och har dessutom stora jordbruksmarker. Det förpliktigar!”, skriver artikelförfattarna.
”Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare och har dessutom stora jordbruksmarker. Det förpliktigar!”, skriver artikelförfattarna.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

I det grundläggande uppdraget för kyrkan ingår ansvaret för helheten, alltså hela skapelsen – hela tiden. Självklart innebär detta ansvar gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.

Men Svenska kyrkan måste ställa om och göra mycket annorlunda på många områden. MPSK De Gröna vill arbeta med det ekoteologiska förhållningssättet i ord och handling för att påverka de olika organen på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Vårt program bygger på tre solidariteter som är heltäckande och spänner över hela Svenska kyrkans verksamhet. Dessa tre solidariteter är: Solidaritet med världens alla människor, solidaritet med skapelsen och solidaritet med kommande generationer.

Den kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när det gäller rättvise- och jämlikhetsfrågor och internationellt engagemang. Där vill vi att kyrkan ska ta ytterligare steg fram.

Inom gudstjänst, undervisning, barn- och ungdomsarbetet och diakonin ska kompetensutveckling kring inkludering och själavårdsfrågor prioriteras.

I den kristna tron finns tydliga kopplingar till förvaltarskap och ett solidariskt förhållningssätt till hela Skapelsen: ”Vi är inte skapelsens herrar – vi är dess tjänare”.

Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare och har dessutom stora jordbruksmarker. Det förpliktigar! MPSK De Gröna anser att kyrkan måste bevara de skogar och våtmarker som ännu är intakta och opåverkade för att ha en chans att klara av klimatkrisen. Skogens potential att fånga in koldioxid är enorm och gammelskogar och naturskogar måste bevaras. Trakthyggesbruket som innebär stora kalhyggen och markberedning ska inte tillämpas.

Förvaltningen av skogen är av mycket stor betydelse för rennäringen, samråd ska självklart ske med samerna i skogsfrågor.

Kyrkan har ett ansvar för att den jordbruksmark som kyrkan äger används på ett hållbart sätt och att det som produceras där kan leva upp till vad som är ekologiskt hållbart. Kyrkan kan ge förutsättningar för en bättre matproduktion genom att arbeta för hållbart kretsloppsjordbruk på sin mark. Betesdjur är viktiga för bevarandet av jordbrukslandskapets biologiska mångfald. MPSK De Gröna vill verka för naturliga kretslopp, etiskt godtagbar djurhållning i stället för handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia och därför måste vi ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart. MPSK De Gröna vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i Svenska kyrkans regelverk för hanteringen av jord- och skogsmark. Vi måste ta vetenskapen på allvar och inse att vi är på väg att utrota stora delar av den biologiska mångfalden, vilket får allvarliga konsekvenser för oss i dag och för framtiden. I kyrkan talar vi om omvändelse och det är precis det som behövs. Vi kan inte vänta!

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det handlar om byggnader, kulturhistorisk mark och mycket annat. Dessa miljöer ska vara öppna för besök och bildning. Att vårda kulturarvet innebär inte nödvändigtvis att allt ska vara som det alltid har varit. Vi måste använda ny kunskap och satsa på hållbara och nytänkande lösningar kring energieffektivisering och uppvärmningssystem.

Inom kyrkan ska resande och transporter ske på ett miljövänligt sätt, flygresor undvikas helt om möjligt. Som konsekvens av detta ersätts gamla och fossildrivna fordon med nya som drivs av förnybara bränslen eller fossilfri el. Ett kretsloppstänkande ska prägla Svenska kyrkan vad gäller inventarier och förbrukningsmaterial.

Människan är en biologisk, social och andlig varelse som lever i och med skapelsen. Svenska kyrkan ska genom sitt sätt att uppträda och verka i samhället gå före och bidra till den hållbara samhällsutvecklingen.

Isak Folcker, kandidat till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Växjö

Marita Bengtsson, kandidat till stiftsfullmäktige

Magnus P. Wåhlin, kandidat till kyrkomötet

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.