Värdig vård och omsorg!

Vittnesmål under coronapandemin visar tydligt att äldre inte får den vård och omsorg som de har rätt till. Det skriver Centerkvinnorna som välkomnar äldreomsorgslyftet och vill se tydligare riktlinjer även för anhörigomsorgen.
Debatt • Publicerad 27 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Därför vill Centerkvinnorna se fler mobila team som kan besöka och vårda patienter hemma.
Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Därför vill Centerkvinnorna se fler mobila team som kan besöka och vårda patienter hemma.Foto: Martina Holmberg / TT

Gemenskap är en grundläggande för oss människor. Många mår dåligt av den påtvingade distanseringen. Speciellt äldre som lever ensamma lider av psykisk ohälsa. Enligt Karolinska institutets institution för onkologi-patologi är ofrivillig ensamhet en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning, och en större riskfaktor än både fetma och fysisk inaktivitet. Därför är det naturligt att människor inte mår bra av den pågående sociala distansering som pandemin medför.

Centerkvinnorna är ett av Sveriges största kvinnoförbund. Vår äldsta medlem är 102 år och vår yngsta 18 år. Under pandemin har våra fysiska möten ställts in och flyttats till digitala rum. Det blir tydligt att de som inte har tillgång till eller känner sig bekväma med tekniken uteblir. Att inte kunna delta på lika villkor blir ett demokratiskt problem. Rekordsnabb förändring gör att såväl politiska förbund, studieförbund som ideella föreningar måste ställa om och säkerställa jämlika och jämställda möjligheter till deltagande för att inte demokratin ska urholkas.

 Likväl som pandemin är en motor för digital omställning, begränsar den också människors frihet. Många kvinnor var redan förut begränsade i sin vardag och de mest begränsade är äldre kvinnor. Vi vet att de pensionärer som har minst pengar att leva på är just kvinnor. Enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen lider dessutom var tredje kvinna och var femte man över 77 år av ångest och depression. Kvinnor lever längre än män och då, ofta i slutet av livet, ensamma och med dålig ekonomi.

Ensamhet, otrygg ekonomi, fysisk ohälsa och själva åldrandet i sig är också vanliga orsaker till psykisk ohälsa bland äldre. Den sociala distanseringen nu är nödvändig, men förstärker detta ytterligare.

 Centerkvinnorna välkomnar det äldreomsorgslyft som nu kommer att genomföras. Vittnesmål under corona visar tydligt att våra äldre inte får den vård och omsorg som de har rätt till. Förutsättningarna för vårdpersonal, att ge värdig och fullgod omsorg, är väldigt små. Det saknas mänsklighet både i kontakten med de äldre och i arbetsvillkoren. Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Därför vill Centerkvinnorna se fler mobila team som kan besöka och vårda patienter hemma.

Men vi får inte glömma att cirka 75 procent av all vård och omsorg ges av anhöriga. Kvinnor väljer oftare än män att gå ner i arbetstid för att ge omsorg till sina föräldrar eller till sin partner. Ekonomi, arbetsliv och psykiskt välbefinnande påverkas då ett stort ansvar för anhörigomsorgen läggs på döttrar, systrar, mödrar och makor. Fler företag, kommuner och regioner måste bli anhörigvänliga arbetsgivare. Centerkvinnorna vill därför också se nationella riktlinjer för anhörigomsorg.

För oss centerkvinnor är det självklart att alla ska åtnjuta livskvalitet och frihet hela livet. Vi vill att både våra 18-åringar och 102-åringar ska kunna delta i det politiska samtalet.

För Centerkvinnorna Kronoberg och nationellt

Judit Svensson, ordförande, Lagan

Gudrun Holmberg, Furuby

Malin Adell Kind, Sandsbro

Sohila Kerio, Hovmantorp

Maria Petersén, Älmeboda

Maret Akhmadova, Alvesta

Marie Karlsson, Ryssby

Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna