Annons

Växjö behöver ett levande centrum

Alla vi Växjöbor som älskar vår stad vill att Växjö centrum fortsätter att vara levande, attraktivt och rikt på upplevelser. Liberalerna vet att det inte sker av sig självt.
Debatt • Publicerad 8 juli 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Storgatan i Växjö.
Storgatan i Växjö.Foto: Urban Nilsson, Smålandsposten

Tvärtom finns det i dag mycket som hotar det livaktiga centrum vi alla vill se. Det kanske största hotet är nytt lasarett i Räppe. Vid en flytt kan centrum förlora upp till 500 000 besökare årligen.

Det definitiva beslutet om att bygga ett nytt sjukhus i Räppe väntar ännu på att tas av regionfullmäktige, men det är lätt att inse vilka konsekvenserna kan bli för affärer, restauranger med mera i centrala Växjö och för de som är anställda där.

Annons

Växjö kommun arbetar nu tillsammans med Region Kronoberg på hur lasarettstomten ska utvecklas om sjukhuset flyttas.

Det är bra, men det behövs mer. Liberalerna vill ge de som driver butiker i centrum och alla andra näringsidkare där inflytande över vad som ska hända med lasarettsområdet. Blir en flytt av måste näringslivet veta att sjukhuset ersätts med sådant som lockar människor till centrum.

Det gör att många affärsidkare kan välja att stanna kvar, till dess att lasarettsområdet fylls med nytt liv.

Men näringslivet och Växjö kommun måste redan nu göra betydligt mer.

Förnyelsen och utvecklingen av Växjö centrum kan inte vänta till i början av 2030-talet, när en omgestaltning av nuvarande sjukhustomt kan vara klar.

Vi måste våga värna de miljöer och byggnader som ger Växjö dess själ och som är så viktiga för stadens identitet.

Fler bostäder måste byggas i eller i direkt anslutning till centrum.

Näringsliv, kommunen och andra måste tillsammans agera för att centrum blir fyllt med aktiviteter, events och kultur som drar besökare.

Vi måste ta ett helhetsgrepp på parkerings- och trafiksituationen inte bara i centrum, utan i hela staden. Det finns i dag städer runt omkring i Europa som är betydligt bättre än svenska städer när det gäller tillgänglighet, attraktivitet och hur människor och fordon samsas i en stad. L vill att Växjö ska inspireras av dem.

Både den verkliga och den upplevda tryggheten i centrum ska bli bättre. Narkotikahandel och våldsbrott ska bort. Polis, näringsliv och kommun ska tillsammans förebygga och bekämpa brottslighet som riktas mot företag och företagare.

Annons

Växjös politiker måste våga bestämma att en ny simstadion byggs nära nuvarande simhall. L anser till skillnad från en del andra politiker att placering av ny simstadion är avgörande för hur Växjö centrum ska utvecklas. En simstadion på annat ställe skulle bli ännu ett slag mot näringslivet i centrum.

Nuvarande simhall är en av Växjös signaturbyggnader och är för många av oss Växjöbor en omistlig del av vår stadsbild. L vill att den bevaras och fylls med nya publikdragande aktiviteter.

Vår stad och vårt län behöver också i framtiden ett aktivt och levande Växjö centrum, oavsett om lasarettet flyttar eller inte. Tillsammans kan vi göra att det blir verklighet.

Gunnar Nordmark, kandidat till kommunfullmäktige för Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons