Annons

Växjö måste satsa på Centrumskolan

Växjö kommun behöver satsa på Centrumskolan – annars kommer det att kosta. Det skriver Peter Hagelberg, Lärarnas Riksförbund i Växjö.
Debatt • Publicerad 8 december 2017
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Centrumskolan har satt Växjö på Sveriges skolkarta. Denna skola är i ett så kallat ”särskilt utanförskapsområde”. Här har man visat att elevernas resultat kan förbättras kraftigt genom att lyssna på forskningen och arbeta med nya metoder – och särskilda resurser. Förutom att kunskapsresultaten höjts mycket kraftigt, från 30 till 80 procent, så har både personal och elever känt arbetsglädje och framtidstro.

Men allt detta riskerar man nu att kasta bort när nedskärningar ska göras på skolan. I stället för att minska på bemanningen, som de skolansvariga i Växjö kommun beslutat sig för, behöver vi se riktade satsningar mot just detta område. Kommunen måste orka hålla i den satsning man inlett.

Annons

Skollagen föreskriver att alla kommuner är skyldiga att fördela resurser till skolan efter elevernas förutsättningar och behov. Syftet med regleringen är att åstadkomma en mer kompensatorisk resursfördelning till skolan, där skolor med tuffare förutsättningar får mer resurser. Tanken är att en sådan fördelning på sikt också bör förstärka likvärdigheten i skolan.

Som lärarnas fackliga företrädare måste vi med stor kraft betona att såväl skollagens krav på måluppfyllelse för alla elever som kraven i arbetsmiljölagen, inte låter sig underordnas någon budgetdisciplin, utan är överordnade.

Vi förstår förvaltningens dilemma i att kräva budgetdisciplin av alla andra skolor för att en skola ska kunna överskrida sin budget kraftigt. Verkligheten är inte svartvit, problemen med barn i utanförskap finns i alla skolor, fast i varierande grad.

Utbildningsförvaltningen har jobbat med 0-20 perspektiv de senaste åren, är det dags att börja tänka ett dygnet runt-perspektiv och se på helheten för denna elevgrupp i stället? I kommunen finns boendestödjare med goda insikter i barnens personliga situation, är det dags att de följer med in i skolans miljö också? Det förutsätter ett mera samlat och uthålligt grepp från kommunens sida där till exempel även arbete och välfärd engageras. Även satsningen på Araby Park Arena blir en viktig pusselbit i helheten. Detta kräver centrala beslut och samordning.

En kommun måste våga tänka långsiktigt.

Skolans misslyckande kostar många miljarder på en nationell nivå, för såväl individ som samhälle. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som häromåret räknade på totalkostnaden för samhället för de 13 000 elever ur en årskull som då misslyckades i skolan, så förlorar vi mellan 100 och 150 miljarder kronor fram till dess individerna går i pension. (Då ingår produktionsbortfall för samhället, eftersom individen inte bidrar, försörjningsstöd och samhällsinsatser i form av utbildningsinsatser och vård. Nilsson tar dock inte in kriminalitet, grav psykisk ohälsa och missbruk.) Till detta ska man lägga det personliga misslyckande som inte har någon prislapp.

Kloka politiker inser att det också finns en kostnad för Växjö kommun i detta.

Just Centrumskolan har varit väldigt framgångsrik med att arbeta med nyanlända elever och använda sig av deras moderspråk. Bland annat genom att använda en metod som kallas ”korsspråkande” för att med flerspårighet hjälpa eleverna. Med stöd från språkforskaren Gudrun Svensson vid Linnéuniversitetet har Centrumskolan blivit ett exempel på en skola som lyckats vända trenden. Allt detta arbete riskerar nu att kastas bort.

Här hade vi behövt det särskilda extra kompensatoriska statsstödet som i huvudsak fördelar resurser till utsatta områden och skolor där behoven är som störst, som Skolkommissionen föreslår ska bli verklighet. I väntan på detta, kan vi bara uppmana våra styrande politiker att agera nu.

Peter Hagelberg

Lärarnas Riksförbund i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons