Växjö ska bli Europas mest toleranta stad

Debatt Artikeln publicerades

Det är självklart att ärendet om böneutrop ska behandlas på samma sätt som andra ärenden där någon söker tillstånd hos polisen. I ett demokratiskt samhälle ska vi inte ta hänsyn till den sökandes trosuppfattning eller vilket budskap de framför, skriver Liberalerna.

Liberalerna skriver om vikten att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter och värderingar som att tolerans leder till integration och mindre motsättningar i ett samhälle.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Liberalerna skriver om vikten att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter och värderingar som att tolerans leder till integration och mindre motsättningar i ett samhälle.

Här i Växjö har en fråga som borde vara ett enkelt tillståndsärende om ljudvolymen från en högtalare på moskén, lett till en våldsam debatt över hela landet. För oss liberaler är det självklart att detta ärende ska behandlas på samma sätt som andra ärenden där någon söker tillstånd hos polisen, som i sin tur tillfrågar kommunens miljöenhet. I ett demokratiskt samhälle ska vi inte ta hänsyn till den sökandes trosuppfattning eller vilket budskap de framför.

Det innebär att vi försvarar den religionsfrihet som vi sedan ett antal år har i Sverige, som innebär att staten, kommunen och det offentliga är neutrala mellan olika trosuppfattningar, och att alla har rätt att utöva och ge uttryck för sin religion. Detta ska också ses mot bakgrund av att till exempel Sverigedemokraterna nyligen i riksdagen hyllade den ungerska regering som kraftigt inskränkt yttrandefriheten och andra demokratiska rättigheter. Vi Liberaler kommer givetvis alltid och överallt kämpa för att försvara våra demokratiska rättigheter, inklusive allas rätt att utöva sin religion och uttrycka sina uppfattningar.

Att återvända till en politik baserad på tvångsassimilering av minoriteter riskerar också att skapa ökade motsättningar, samtidigt som all forskning visar att det försvårar integrationen. Integration skapas genom att alla unga får chansen att lyckas i skolan och att alla vuxna får chansen till ett jobb. Det kan bara ske om varje människa kan känna sig trygg i och stolt över sin egen identitet, och inte möts av fördomar och intolerans Tolerans skapar integration. Erfarenheten visar också att det civila samhället, idrott och kultur, men också kyrkor och moskéer, är mycket bättre på att skapa integration och sammanhållning än statliga och kommunala byråkrater och politiker.

Samtidigt ser vi också hur de städer och regioner som tydligt säger ja till den globalisering som kommer att öka vare sig vi vill eller inte, de städer och regioner som väljer att vara toleranta och acceptera kulturella olikheter, är de där det skapas jobb och tillväxt. Stockholm och Oslo har under lång tid haft dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamn och Helsingfors, tack vare att man är bättre på att acceptera både människor och impulser utifrån. Vi Liberaler vill att Växjös framgångar fortsätter genom att vi blir Europas mest öppna och toleranta stad. Det skulle vara förödande om vi i omvärldens ögon skulle komma att förknippas med intolerans eller motstånd mot förändring.

För oss Liberaler är det tydligt att dessa saker hänger samman, att alltid försvara våra demokratiska fri- och rättigheter, att tolerans leder till integration och mindre motsättningar i ett samhälle och att ett samhälles framgång hänger samman med förmågan och villigheten att öppna sig för nya intryck, tankar, idéer och människor genom att acceptera olikhet.

Den senaste tidens debatt om böneutropen har tyvärr visat att vi är rätt ensamma om att ha modet att stå upp för dessa värderingar. Det gör oss absolut inte mindre beslutsamma att fortsätta kämpa för dem.

Lennart Adell Kind (L), Caroline Persson (L), Torgny Klasson (L), Rickard Karlsson (L), Matti Welin (L)