Vi behöver ett nytt studiemedel för yrkesverksamma

Det livslånga lärandet är en nödvändighet, men av de 45-åriga studenterna i Kronoberg var det endast tio stycken som förra året tog studielån och sju av tio i åldern 40-56 år i länet studerar helt utan studiemedel. Det är inte hållbart. Sverige behöver ett studiemedelssystem för yrkesverksamma, skriver Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland.
Debatt • Publicerad 4 september 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Sjöholm på Unionen skriver att ett nytt studiemedelssystem för yrkesverksamma behövs.
Magnus Sjöholm på Unionen skriver att ett nytt studiemedelssystem för yrkesverksamma behövs.Foto: Janerik Henriksson / TT

Samhällsomdanande megatrender som digitalisering, automatisering och globalisering måste mötas med ökade möjligheter till vidareutbildning och omställning under arbetslivet. Det är en insikt som nu är allmänt spridd.

Men en avgörande fråga har hittills ignorerats i debatten. Så länge studiemedlet inte är anpassat efter vuxnas levnadsomkostnader kommer det kompetenslyft som kontinuerligt behöver ske både i offentliga sektor och näringslivet aldrig kunna bli av.

Statistik som Unionen har beställt ger en mycket tydlig bild. Av det studiemedel som betalades ut för högskolestudier i Kronobergs län år 2017 gick endast tre procent av bidraget och knappt tre procent av grundlånet till personer över 40 år. Och hela sju av tio studenter mellan 40 och 56 års ålder i länet studerade helt utan studiemedel. Förra året var det till exempel endast tio stycken 45-åringar i Kronoberg som tog studielån.

Med nuvarande villkor är studier finansierade med studiemedel helt enkelt inte ett alternativ för yrkesverksamma i Kronoberg. I stället är de hänvisade till att bedriva kortare studier, ofta parallellt med heltidsarbete och familjeliv.

Det är ett gemensamt intresse för parter, stat och individ att det blir ekonomiskt möjligt för yrkesverksamma att ta studieledigt på hel eller deltid. Det är nödvändigt så att fler kan ta del av och fullfölja utbildning som stärker anställningsbarheten på arbetsmarknaden.

Utifrån dessa utgångspunkter har Unionen tagit fram fyra konkreta förslag till reformer som nästa regering bör genomföra i studiemedelssystemet.

• Inför det högre bidragsbeloppet på 7 600 kronor i månaden för yrkesverksamma som har arbetsmarknadsskäl, oavsett utbildningsnivå. 
Eftersom få yrkesverksamma är beredda att ta studielån är en höjning av bidragsbeloppet den viktigaste åtgärden om regeringen vill att fler ska ta steget till studier.

• Höj fribeloppet med minst 20 procent. 
Många yrkesverksamma vill gå ned i arbetstid för att studera på deltid, men hindras av att studiemedlet reduceras med 61 procent av den inkomst som överstiger fribeloppet. Det är rimligt att de som själva tar ansvar för sin försörjning inte ska drabbas av sänkt studiemedel.

• Höj de övre åldersgränserna för lån och bidrag. 
Rätten till studielån för eftergymnasiala studier minskar, från de ursprungliga 240 veckorna, med 20 veckor per år mellan 47 och 56 års ålder. Gränsen bör flyttas så att nedtrappningen inleds först vid 50 års ålder och att 40 veckor kvarstår vid 60 års ålder. Dagens åldersgränser är för snäva i förhållande till utbildningsbehoven på arbetsmarknaden.

• Förtydliga och utvidga möjligheten att få extra veckor med studiemedel av arbetsmarknadsskäl från 40 till 60 veckor
. Den som är över 40 år och har använt maximal tid med studiemedel kan i dag få extra veckor om det finns särskilda skäl. Men statistik från CSN tyder på att det inte fungerar i praktiken. Det är av stor vikt för samhället att även de som har en högre utbildning och som slagit i veckotaket kan möta snabbt förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Våra 650 000 medlemmar befinner sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och verkar i många fall på en global arena. De ser med egna ögon hur kompetenskraven förändras och behoven av vidareutbildning ökar.

Nu måste vi hitta lösningar som gör det möjligt för anställda att kontinuerligt möta förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden.

Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland