Vi behöver omgående en utbildningspolitik som främjar språkkunskaper

I en undersökning för drygt tio år sedan svarade olika europeiska företag att de förlorar minst 100 miljarder euro under ett år, eftersom de inte behärskar affärspartnerns språk.
Debatt • Publicerad torsdag 14:19
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi lever i en global värld och språkkompetens är avgörande för samarbete mellan länder och framgångsrik internationell affärsverksamhet. En studie vid Linköpings universitet (Rosén, A. 2022) visar att ”Brist på språkkunskaper är ett av de största hindren för export”. Sverige klarar sig inte utan arbetskraft med goda språkkunskaper och det är också vår skyldighet att se till att ungdomar på väg ut i yrkeslivet får detta. Det måste samtliga utbildningsansvariga inse, oavsett partitillhörighet.

Vi behöver omgående en utbildningspolitik som främjar språkkunskaper. Vårt utbildningssystem måste kunna förse näringslivet med den språkkompetens som behövs för att kunna bedriva handel med andra länder, för att kunna samarbeta på alla nivåer. I Skolverkets rapport till regeringen 2018 står bland annat att Sverige bör ta fram en nationell språkstrategi. Vi ska också, som i Danmark och Norge, ha ett nationellt centrum för språk. Vi ska säkerställa att alla elever ges möjlighet att lära sig sitt modersmål plus två ytterligare språk. ”På till exempel teknikprogrammet ingår ingen obligatorisk kurs i moderna språk, trots efterfrågan på språkkunskaper från näringslivet” (2018:20). Ingen av dessa punkter har beaktats hittills. Därmed måste debatten kring Sveriges språkbehov intensifieras ytterligare!

Språkundervisningen i Sverige är allt annat än jämlik och därför vill vi i Liberalerna också ha en statlig skola. En kurs i språk omfattar 100 poäng och därmed 100 timmar. I vissa kommuner får elever ”av besparingsskäl” 50 timmar per kurs, i andra 80. Vi vill sätta stopp för detta! Vi har i vårt valprogram skrivit in att vi vill satsa på språkkompetens, både för elever som behöver extra stöd eller som vill få spetskompetens. Något annat har vi inte råd med i ett litet land som Sverige. Dessutom måste våra lärare i moderna språk (främst franska, spanska, tyska) få relevant fortbildning. Så ser det inte ut nu. Det gäller både vår region och hela landet, vilket Skolinspektionens nya rapport (2022) visar. Medan lärare i svenska får fortbildning finansierad, gäller detta inte för lärare i moderna språk! Det är kommunerna som är huvudmän och då åligger det varje kommun att ta detta ansvar. En studie jag genomfört i vår kommun visar påtagliga brister när det gäller fortbildning för lärare i moderna språk. Bra kvalité i språkundervisningen kan man inte mäta enbart genom att se till betyg. Det mäts också genom antalet undervisningstimmar och lärares fortbildning. Det är politikers ansvar att se till att våra språkelever får tillräckligt antal timmar och att lärare får bra fortbildning, vare sig det är en privat eller kommunal aktör.

Liberalerna vill också se ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv. Vår region är den region i Sverige som har störst export per invånare och omfattande besök av utländska turister. Låt oss då se till att det förblir så. Det klarar vi nämligen inte utan språkkompetens! Växjö kommun bör gå i bräschen för att höja kvalitén i språkundervisningen även i det andra främmande språk våra elever väljer.

Christina Rosén (L), ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Vårt utbildningssystem måste kunna förse näringslivet med den språkkompetens som behövs för att kunna bedriva handel med andra länder, skriver
Vårt utbildningssystem måste kunna förse näringslivet med den språkkompetens som behövs för att kunna bedriva handel med andra länder, skriverFoto: Henrik Montgomery/TT
”Växjö kommun bör gå i bräschen för att höja kvalitén i språkundervisningen även i det andra främmande språk våra elever väljer.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.