Annons

Vi genomför en nystart för Växjö kommun

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat ett nytt styre för Växjö kommun. Vi kommer tillsammans att styra kommunen och har en valteknisk samverkan med Centerpartiet. Efter 16 år med ett moderatlett styre har Växjö kommuns invånare valt en annan riktning. Det har skett mycket bra i vår kommun men också mycket som kunde ha gjorts bättre. Växjö har gjort stora överskott samtidigt som skolresultaten har försämrats, personalen i omsorgen fått springa allt snabbare och medarbetarna i kommunen har fått ett kallare och tuffare arbetsklimat.
Debatt • Publicerad 9 november 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat ett nytt styre för Växjö kommun.Foto: Lars-Göran Rydqvist

För att vända denna utveckling behöver Växjö kommun en nystart och vi är beredda att axla det ansvaret. Växjö har en tradition av att samarbeta inom politiken i de stora och strategiskt viktiga frågorna. Denna tradition har varit lyckad och den har bidragit stort till kommunens framgångar. Det är av stor vikt att denna samarbetsvilja fortgår för kommuninvånarnas bästa. Vi går in i tuffa tider med en orolig omvärld och då krävs breda politiska lösningar.

Skolkommunen Växjö ska tillbaka till sina glansdagar. Det ska ske genom ökade satsningar på skolan för att skapa en jämlik skola, bryta skolsegregationen och förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i skolan.

Annons

Äldreomsorgen ska stärkas genom att säkra bemanningen. Vi är väl medvetna om att det arbetet inte sker över en natt, men arbetet måste sättas i gång nu och vi är beredda att kavla upp ärmarna. Äldreomsorgen är inte ensam om att lida av rekryteringsproblem, det finns fler verksamheter inom kommunen där det är svårt att få tag på medarbetare. Växjö kommun måste vara attraktiv och modern arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen. Alla som arbetar inom Växjö kommun ska känna glädje och stolthet över att gå till arbetet. Som arbetsgivare måste Växjö kommun ha tillit till sina medarbetare, på deras professioner och se medarbetarna som en tillgång. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen. För att göra det arbetet krävs en nystart för Växjö.

Växjö kommun har tagit stora steg inom hållbarhetsarbetet, men mycket mer kan och ska göras under den kommande mandatperioden. Till skillnad mot den nya högerkonservativa regeringen kommer det nya styret i Växjö att lyfta klimat- och miljöarbetet och ett vassare hållbarhetstänk ska genomsyra hela den kommunala verksamheten. Även den sociala hållbarheten ska prioriteras för ett samhälle där ingen ska lämnas efter och där mångfald ses som en tillgång. Vi har lovat att det nya styret i Växjö ska vara en motpol till den nya regeringen på nationellt plan.

Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen. För att det ska vara möjligt måste den kommunala servicen både vara god i kommunens mindre tätorter som såväl på landsbygden. Fysisk och digital infrastruktur måste fungera för alla kommunens invånare.

Alldeles för många kommuninvånare upplever otrygghet, både utomhus och i sitt hem. Samtidigt rapporterar polisen att allt färre brott anmäls i kommunen. Men oron måste tas på allvar och det nya styret kommer att prioritera ökad trygghet. Bland annat genom fler fältarbetare och fysiska trygghetsåtgärder. Arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor är avgörande för ett jämställt samhälle. Hemmet ska vara en trygg plats.

Växjö är en stark kommun och tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och alla invånare är vi redo för en nystart för Växjö.

Malin Lauber, Socialdemokraterna

Maria Gamer, Vänsterpartiet

Magnus P. Wåhlin, Miljöpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons