Vi satsar på Växjös barn och unga

Skolan lägger grunden för att rusta barn och unga inför framtiden. Vi ska ge de bästa förutsättningar för barn och unga i skolan med ett tydligt kunskapsfokus och kvalité i undervisningen.
Debatt • Publicerad 7 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barn och unga i Växjö ska känna att skolan är en trygg plats att vistas på och en plats där de får stöd att utvecklas på bästa möjliga sätt, skriver debattskribenterna i Moderaterna.
Barn och unga i Växjö ska känna att skolan är en trygg plats att vistas på och en plats där de får stöd att utvecklas på bästa möjliga sätt, skriver debattskribenterna i Moderaterna.Foto: Pontus Lundahl/TT

Barn och unga i Växjö ska känna att skolan är en trygg plats att vistas på och en plats där de får stöd att utvecklas på bästa möjliga sätt. För att förskola och skola ska ha goda förutsättningar i detta arbete vill vi i Allians för Växjö satsa på följande:

• Fler tidiga insatser. För att öka elevernas resultat behöver vi arbeta med rätt insatser i rätt tid. När vi ser att eleverna i lågstadiet inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska, då behöver vi göra insatser redan i förskolan. Förskolan har ett viktigt uppdrag och vi vill stärka förskolornas möjlighet att stärka kvalitén i verksamheten.

• Större satsning på elevhälsan. Elever måste få stöd och hjälp när den psykiska hälsan försämras. Därför vill vi satsa på elevhälsan för att bland annat kunna se till att fler elever kan få den hjälp och stöttning de behöver.

• Mer läxhjälp och lovskola. Läxhjälp och lovskola ger goda kunskapsresultat och det är en effektiv åtgärd. Därför vill vi utveckla läxhjälpen så fler kan ta del av den och erbjuda läxhjälp på samtliga fritidsgårdar samt i högre utsträckning än idag. Lovskolan ger också möjligheter för elever som behöver extra stöd och tid för att klara kunskapsmålen. Därför vill vi utöka lovskolan så att den erbjuds på fler lov och under längre tid. Den sittande regeringen erbjuder nu huvudmän att söka statsbidrag för lovskola från lågstadiet. Växjö ska ligga i framkant och måste ta del av statsbidraget och prioritera den insatsen för att fler ska kunna få med sig den kunskap som krävs från tidig ålder.

• En generell höjning av elevpengen i grundskolan. Av resurstillskottet som tillkommit till nämnden vill vi lägga 16,2 mkr på en generell höjning av elevpengen i grundskolan. Det skulle öka skolornas förmåga att möta elever med behov av extra stöd och möjliggör för fler tidiga insatser för alla elever. Resurserna ska gå till alla kommunens elever i grundskolan.

• Ett tydligt ansvar för alla elever i Växjö kommun. Vi har ett ansvar över alla Växjö kommuns elever. Därför ska vi se till att vi gör vad vi kan för att upprätthålla och utveckla ett gott samarbete med alla fristående aktörer som finns och verkar i vår kommun.

• Vår personal. Vår allra viktigaste resurs är vår personal. Kunnig, kompetent, engagerad och lyhörd personal återfinns överallt. Vi vill att ni ska bli fler.

Med fokus på kunskap och kvalitét, kan vi förbättra resultaten och se till att fler barn och elever kommer ut i livet rustade med kunskapen som behövs.

Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Ingrid Stålne (M), ledamot

Annika Schilling (L), ledamot

Stanley Källner (KD), ledamot

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.