Annons

Vi tror inte på tvångsmedel

Vi avslutar vår replik, som Rosengren och Schlee svarar på den 4 november, med att fråga om de verkligen tror att poliseskort till skolan kommer att skapa en positiv känsla inför en fortsatt skolgång?
Replik • Publicerad 9 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När hög skolfrånvaro är ett faktum krävs individanpassade lösningar, eftersom orsaken till frånvaron är både personlig och ofta mycket besvärande för både barn och familj, skriver artikelförfattarna.
När hög skolfrånvaro är ett faktum krävs individanpassade lösningar, eftersom orsaken till frånvaron är både personlig och ofta mycket besvärande för både barn och familj, skriver artikelförfattarna.Foto: Henrik Montgomery/TT

Vi konstaterar att de inte vill svara på frågan, utan att de bemöter den med att understryka att när socialtjänstens åtgärder är otillräckliga så är det samhällets ansvar att säkerställa skolplikten och då ytterst genom polishandräckning. Det första borde enligt oss vara att stärka socialtjänst och skola.

Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna satsade i vårt senaste budgetförslag mer på både skola och socialtjänst än den moderatledda majoriteten i Växjö. Frågan är ständigt levande, i skrivande stund har Vänsterpartiet exempelvis lämnat in ett förslag om att förstärka fältverksamheten. Den nya Kronobarnmodellen är vi mycket positiva till. Att hjälpa hemmasittande elever är en stor utmaning för både föräldrar och skolpersonal.

Annons

Moderaternas svar till oss gör det tydligt att det behöver upprepas att skolfrånvaro har individuella orsaker. Ofta beror det på något av följande: emotionell instabilitet, svårigheter att få undervisning anpassad efter sina behov, funktionsnedsättning, svårigheter med kamratkontakter, social press, konflikter i hemmiljön, sjukdom hos familjemedlemmar eller otrygghet vid byte av skola eller klass. När hög frånvaro är ett faktum så krävs därför individanpassade lösningar, eftersom orsaken till frånvaron som sagt är både personlig och ofta mycket besvärande för både barn och familj.

Frågan kvarstår, tror Rosengren och Schlee att polishandräckning kommer att bidra till att barn och unga som har hög skolfrånvaro kommer att återgå till skolan? Kom gärna med exempel på när hårda tag och straff har hjälpt hemmasittande ungdomar. Vi tror inte tvångsmedel vinner barns förtroende.

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

Elisabet Flennemo (V), ledamot nämnden för arbete och välfärd

Björn Kleinhenz (V), ledamot utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons