Annons
Nyheter

Chefer och intuition

Nyheter • Publicerad 14 april 2000
Figur: Åtta beslutsstilar
Figur: Åtta beslutsstilarFoto: 

I första numret år 2000 av den vetenskapliga tidsskriften ”Journal of Managerial Psychology” finns en artikel av docent Jon Aarum Andersen vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Han presenterar där en studie av intuitionens betydelse för chefer. Studien visar att en stor andel av cheferna i Sverige är utpräglat intuitiva och framtidsinriktade. Studien pekar också på att det kan finnas ett samband mellan det intuitiva sättet att uppfatta problem och möjligheter på och framgångsrika företag.

Det enkla är ofta det eleganta. Tänk att det bara finns två sätt att uppfatta ett problem på och att det bara finns två sätt att lösa problem på. Vi använder dessa sätt när vi stöter på problem eller ser möjligheter framför oss och när vi skall välja mellan olika alternativ och fatta beslut. Men vi människor är olika med hänsyn till vilket sätt vi först och främst använder för att varsebli problem och för att välja och fatta beslut. Vi är med andra ord olika människotyper. Detta är kontentan av psykologen Carl Gustav Jung och hans typteori.

Annons

Det finns enligt Jung enbart två sätt att uppfatta problem på – antingen genom förnimmelse eller intuition. Problem, som vi uppfattar med vår förnimmelse, uppfattas med hjälp av våra fem sinnen. Det andra sättet är det intuitiva. Intuitionen bygger på våra sinnesintryck men är inte summan av dem eller en logisk sammansättning av fakta så som förnimmelsen ger oss. Intuition är en funktion som lägger till och drar ifrån de fakta som våra sinnen har uppfattat. Intuitionen är därmed resultatet av en icke-rationell process.

När vi har uppfattat problemet eller möjligheten måste vi för att lösa det välja mellan olika alternativ. Vi måste bedöma alternativen. Det kan enligt Jung enbart ske på två olika sätt – antingen med hjälp av det logiskt, rationella sättet eller med hjälp av det känslomässiga. Det logiskt-rationella sättet kallas för tänkande och innebär ett opersonligt förnuftsmässigt angreppssätt vid val mellan olika alternativ. Det andra sättet är det känslomässiga som innebär att man väljer det alternativ som känns rätt, som man anser är moraliskt försvarbart, som stämmer överens med egna värderingar etc.

Ett mycket intressant drag i Jungs typteori är påståendet om att de två sätten att uppfatta problem på (förnimmelse och intuition) står i motsättning till varandra. Vi kan inte använda båda på samma gång. Dessutom föredrar och använder de flesta människor mest det ena eller det andra sättet. Vi är antingen förnimmande eller intuitiva. Det samma gäller paret tänkande och känsla som också står i motsättning till varandra. De flesta av oss är primärt av tänkande eller känslomässig typ när vi fattar beslut.

Jung menade att av dessa fyra sätt att lösa problem eller fatta beslut på dominerar hos oss människor. Om vi t ex är utpräglad förnimmande, måste vi använda antingen det tänkande eller känslomässiga sättet när vi skall välja hur vi skall lösa problemet. Då blir ett av dessa sätt en stödfunktion. Är vi tänkartypen måste vi antingen uppfatta problem med förnimmelse eller intuition. På det sättet kan vi säga att varje människa tillhör en av fyra typer. Tar vi med stödfunktionen får vi en beskrivning av åtta sätt att fatta beslut på. Chefer använder en av åtta beslutsstilar enligt figuren här intill.

Figur: Åtta beslutsstilar (Öppna under tilläggsfiler nedan)

Den studien vi omtalade i början gäller på vilket sätt svenska chefer fattar beslut, d.v.s. chefernas beslutsstil. Min undersökning av över 209 chefer i svenska företag visar att de flesta cheferna var intuitiva (32%). Den intuitiva chefen kännetecknas av en framtidsorientering, av att se möjligheter och hot, och av att ha visioner och idéer. Den intuitiva typen är däremot inte upptagen av detaljer.

Intuitiva människor har en förväntansfull inställning till livet. Det ogynnsamma med den intuitiva typen är att han/hon sår men aldrig skördar. Intuition är med andra ord ett sätt att uppfatta problem och möjligheter och inte ett sätt att fatta beslut på. Skall man fatta beslut enligt Jung, måste man använda tänkande eller känsla.

Hur kan man veta vilken beslutsstil man har? I forskningen kring beslutfattande används vetenskapligt testade enkäter som cheferna besvarar. I en del ledarutvecklingsprojekt används dessa enkäter för att ge chefer insikt i eget sätt att lösa problem och fatta beslut på. Alla beslutstilar behövs för att problem och möjligheter skall kunna uppfattas till fullo och för att besluten skall kunna fattas på ett så brett och fullständigt underlag som möjligt. Därför är insikt i alla beslutsfattares sätt att lösa problem på viktig, speciellt i ledningsgrupper.

Det ligger nära till hands att tänka sig att företag som upplever en omvärld i ständig och stor förändring, kräver chefer som är framtidsorienterade, d v s intuitiva. Denna hypotes har jag testat på 33 chefer i samma företag. Frågan är om intuitiva chefer är mer effektiva än chefer med andra sätt att lösa problem och fatta beslut på?

I undersökningen blev effektivitet mätt som graden av måluppfyllelse av ekonomiska mål som företaget hade för dessa chefers avdelningar. Studien visade att det finns ett positivt samband mellan det innovativa och kreativa sättet att lösa problem på, som intuitionen står för, och effektivitet i företag. Intuition hos chefer är nästan 7 gångar starkare relaterad till effektivitet jamfört med de andra sätt att besluta på. För att säkerställa detta samband krävs emellertid flera och större undersökningar. Svenska chefer är innovativa och framtidsorienterade. Om de många intuitiva cheferna i Sverige också är mer effektiva än andra chefer kvarstår att säkerställa.

Annons

Jon Aarum Andersen

Docent i Företagsekonomi

Jon.Andersen@ehv.vxu.se

Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons