Från psalmer till AC/DC: ”På min begravning vill jag att folk ska skratta och hylla mitt liv”
Jenny och Jimmy Lyckbacke är begravningsentreprenörer och driver Lyckbackes begravningsbyrå tillsammans med begravningsrådgivaren Joanna Walles.
De ser att branschen rör sig från det traditionella, kyrkliga och konservativa till att bli nytänkande och att släppa på begravningsnormerna.
– Det har verkligen ändrats. Nu är det mer efter den avlidnes och de anhörigas önskan, säger Jenny Lyckbacke.