Inblick

Inblick
Kunskapsmotstånd, eller faktaresistens, är ett fenomen som uppmärksammas allt mer. ”Man har en övertygelse som man vill skydda. En viktig faktor som driver kunskapsmotstånd är den identitetsbevarande funktionen”, säger Åsa Wikforss som leder ett tvärvetenskapligt forskningsprogram.
Foto:

Det nya medielandskapet
Medieforskaren Kristoffer Holt menar att det rått en osund tystnad i de etablerade nyhetsmedierna kring vissa frågor och att man tack vare de invandringskritiska alternativmedierna nu "kan tala om saker på ett annat sätt”.
Foto:

Inblick
Forskning visar att läsförståelsen påverkas negativt av skärmläsning. Men de förändrade medievanorna och ett mer fragmenterat utbud tycks även inverka negativt på väljarnas politiska kunskaper.
Foto:

Senaste nytt