Ikea fäller träd från naturskog

Inblick Artikeln publicerades

Ikea har som policy att inte avverka orörda naturskogar.
Men i Karelen avverkas naturskog för att bli till Ikeamöbler. Virket är dessutom miljöcertifierat.

Det finns två naturskogsbälten runt jorden: Den tropiska regnskogen och de nordliga barrskogarna. Båda är hotade.
I Sverige har vi redan huggit ner stora delar av naturskogen och planterat gran och tall i stället.
I Karelen är det annorlunda. Där finns fortfarande naturskogen kvar.
Men det håller på att förändras.

Behovet av trä som råvara är enormt. Inte minst för Ikea. 60 procent av allt man säljer innehåller trä i någon form. Det helägda dotterbolaget Swedwood står för en viktig del av Ikeas möbelproduktion. De ansvarar för hela kedjan, från avverkningar till färdiga möbler.

I kväll visar SVT:s Uppdrag granskning ett program om hur Swedwoods avverkningar påverkar skogen, naturen och människorna i ryska Karelen. Smålandsposten har fått tillgång till programmet i förväg.
Uppdrag granskning åkte till Karelen tillsammans med det svenska nätverket Skydda skogen och ryska skogsexperter för att se hur skogsbruket bedrivs. De möttes av kalhuggna ytor, där träden som fällts var flera hundra år gamla.
– Det som håller på att hända är helt enkelt att några av världens finaste tallskogar, barrskogar här uppe i nordvästra Karelen håller på att kalavverkas av bolaget Ikea. Och det är alltså miljöer som har stått orörda i princip sedan istiden... Jag har tittat på träd som har 500–600 årsringar från kärnan, det vill säga att de är alltså så gamla och grova att de inte går att hugga med skördare, de tar de ner då med anställda här omkring, säger Viktor Säfve från Skydda skogen till Uppdrag granskning.

I Ikeas policy står det: "Ikea accepterar inte trä från orörda naturskogar, om de inte har certifierats som ansvarsfullt skogsbruk."

Så hur kommer det sig att Ikea trots allt fäller trä från naturskogar?
Svaret är att naturskogen har certifierats som ansvarsfullt skogsbruk av den internationella skogsvårdsorganisationen Forest stewardship council, FSC.
En av FSC:s grundprinciper är: "Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. Sådana områden får inte ersättas med trädplanteringar eller övergå i annan användning".

Att FSC:s principer inte alltid tillämpas i verkligheten var det som fick Naturskyddsföreningen att slutligen lämna svenska FSC 2010.
– Mycket är fint på papperet, säger Malin Sahlin, skogshandläggare i Naturskyddsföreningen.
– Oavsett vad FSC säger tycker vi inte att de här skogarna ska avverkas. För mig har FSC ingen betydelse, vi har tillräckligt med information för att tycka att den här typen av skogsbruk inte ska bedrivas, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Samtidigt driver Ikea miljöprojekt tillsammans med framför allt Världsnaturfonden, WWF. Förra året gav Ikea WWF 35 miljoner kronor för skogsprojekt, klimatprojekt och bomullsprojekt. WWF vill inte kritisera Ikeas avverkningar i Karelen i Uppdrag gransknings reportage.

Även ryska FSC har fått pengar av Ikea. I år kommer en fjärdedel av organisationens intäkter från Ikea.
Men Andrei Ptichnikov, högste chef för FSC i Ryssland, medger att Ikea har gått för långt i Karelen, när han får se Uppdrag gransknings film från avverkningarna.
– Vi ska definitivt säga till Swedwood att de måste ha mycket bättre utbildad personal i organisation och att de måste skydda så gamla träd.

Till Smålandsposten säger Ikeas skogschef Anders Hildeman att Swedwood sedan etableringen i Karelen 2004 arbetat med både ryska myndigheter och miljöorganisationer för ett mer hållbart skogsbruk. Att man kämpat för att få bevara mellan 16 och 17 procent av det 295 000 hektar stora område man arrenderar.

Hade det varit sämre för skogen om ni inte gått in och arrenderat det här området för att avverka det?

– Det kan man inte spekulera i, men Swedwood har haft en ledande roll i att utveckla skogsbruket i Karelen.

Ni förlitar er på FSC, en certifiering som fått kritik.

– FSC är det bästa systemet som finns i dag. Det stöds av internationella miljöorganisationer, ursprungsbefolkningar, fackföreningar och progressiva företag.

En grundprincip för FSC är att naturskogar ska bevaras. Är inte det som ni gör i Karelen att bryta mot FSC:s regler?

– De här skogarna har brukats historiskt.

Men de är ändå av naturskogskaraktär, med naturlig föryngring, mycket gamla träd och död ved.

– Ja. Jo, det viktiga i det här området är att sköta skogarna så att tillräckligt stora områden av naturskogskaraktär finns kvar så att den biologiska mångfalden bevaras. Totalt i Karelen har cirka 56 procent av skogen någon form av lagligt skydd.

FSC i Ryssland tycker att ni måste skydda de riktigt gamla träden.

– Vi har gått igenom och inventerat områdena med de absolut högsta naturvärdena. Men när man avverkar är det så att gamla träd avverkas också. Det krävs enligt rysk lagstiftning att vi avverkar de områden som ligger i plan, och det innebär att äldre träd huggs.