Insändare

Debatt
Det är viktigt att alla bidrar till de lokala företagen genom att fortsätta att bo, äta och handla hos dem. Samtidigt är det viktigt att regeringen avsätter ytterligare pengar som fördelas på regionerna och där man regionalt kan stötta dem som har det tuff. Det skriver Thomas Ragnarsson (M).
Foto: