GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Alla beslut är fattade helt enligt gällande delegationsordning

I sin insändare ställer underskriften ”HN” frågan om alla beslut avseende nytt sjukhus i Räppe redan är fattade och insinuerar att allt är ett spel för galleriet. Skribenten undrar också vilka spelregler som gäller när man ska dra igång stor projekt i kommunens eller regionens regi.
Illustration från detaljplanen av det nya sjukhuset i Räppe.
Illustration från detaljplanen av det nya sjukhuset i Räppe.
Foto: Växjö kommun
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I januari 2019 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för att analysera ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att ligga kvar på befintlig tomt eller att bygga nytt på en ny tomt.

I april 2019 presenterades förstudien och i maj fattade regionfullmäktige sitt inriktningsbeslut att förbereda för en investering i ett nytt sjukhus i Räppe. Regionfullmäktige uppdrog då till regiondirektören att bland annat säkerställa mark i Räppe. Dessa markförvärv, från fastighetsbolaget Nyfosa och från Växjö kommun, godkändes av regionfullmäktige i september 2019 respektive i juni 2020.

Region Kronoberg skickade även in en begäran om detaljplaneläggning av tomten i Räppe. I september 2019 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja en detaljplaneprocess.

I köpeavtalet för fastigheten Räppe 7:3 mellan Region Kronoberg och Växjö kommun ingick ett åtagande för Region Kronoberg att bekosta en flytt av Räppevallen till ny plats vid Norra Bergundasjön strand. Köpeavtalet godkändes av Växjö kommunfullmäktige i mars 2020. Samma fullmäktige godkände sedan investeringen i en ny fotbollsanläggning i februari 2021 varefter entreprenaden startade.

Den nya anläggningen ska stå klar i november 2021 för att Region Kronoberg ska kunna få tillträde till sjukhustomten i januari 2022. Det är först när regionfullmäktige fattat investeringsbeslut i början av 2022 och detaljplanen fått laga kraft som själva byggprocessen för sjukhuset kan starta.

Beslutsprocessen för nytt akutsjukhus i Räppe är politiskt initierad och beslutad av regionfullmäktige. Uppdraget att påbörja detaljplaneprocessen är politiskt beslutad av Växjö kommuns byggnadsnämnd. Beslutet att köpa respektive sälja mark och att investera i en ny anläggning för Räppe GOIF är politiskt beslutad av Växjö kommunfullmäktige och regionfullmäktige, allt enligt gällande delegationsordning i respektive organisation.

Stefan Lundin, projektchef Region Kronoberg

Kristina Thorvaldsson, projektledare Växjö kommun

"Beslutsprocessen för nytt akutsjukhus i Räppe är politiskt initierad och beslutad av regionfullmäktige."

Läs mer