Annons

Återvänd till verkligheten

Socialdemokraterna i regionen skriver i Smålandsposten den 4 mars att man vill driva en offensiv personalpolitik i regionen. Återvänd till verkligheten!
Replik • Publicerad 10 mars 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Region Kronoberg, arkivbild.
Region Kronoberg, arkivbild.Foto: Elvedin Basic

Det pågår ett krig i Ukraina. De ekonomiska konsekvenserna för Sverige är omöjliga att överblicka, men att det inte innebär något positivt ur ekonomisk synpunkt vare sig för Sverige eller för region Kronoberg är självklart.

Ni har nyligen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna beslutat att bygga ett nytt sjukhus i Räppe och en stor byggnation i Ljungby. Dessutom finns en del andra investeringar beslutade eller aviserade, som kostar minst 500 miljoner kronor.

Annons

Den senaste tiden har det skett stora prisökningar på insatsvaror och många företag aviserar betydande prishöjningar. Kostnadsnivån för det nya sjukhuset torde därför redan ha passerat 8 miljarder och då finns alltså därutöver ofinansierade investeringar på kanske 2 miljarder.

I den finansieringsplan för Räppesjukhuset, som regionens politiker ställt sig bakom, renskrapar man alla fonder, slutar att avsätta medel för framtida pensioner och behöver göra betydande kostnadsreduceringar. Man redovisar, att fram till att Räppesjukhuset blir färdigt behövs intäktsförstärkningar eller kostnadsreduktioner på 900 miljoner. Därefter ytterligare 170 miljoner fram till 2032. Jämför med vilken vånda det nu är för kostnadsreduktioner i år på 70 miljoner. Från den nära vården ska tas 700 miljoner kronor. Det innebär att kostnaderna för primärvården ska ungefär halveras.

Besparingarna som anges är centrala för finansieringen. De 700 miljoner kronor som anges för nära vård kan enligt en samlad läkarkår inte ge dessa besparingar. De måste då tas med minskad personal någon annanstans eller med intäktsförstärkning. Den enda kostnadsreduktion, som ger något är personalminskning. En summa på 900 miljoner kronor motsvarar cirka 1200 sjuksköterskelöner.

Den intäktsförstärkning som kan betyda något är skattehöjning. En krona i skattehöjning ger cirka 400 miljoner kronor. Ska besparingen tas genom skattehöjning motsvarar det alltså mer än 2 kronor i skattehöjning. Detta är förstärkningar som är centrala för finansieringskalkylen. Missar man någonstans får det förstärkt effekt framöver. Efter den här perioden måste man också skaffa ökade intäkter/minskade kostnader för att kompensera för ökade framtida pensionsutbetalningar. Det är inte troligt att de här pengarna i sin helhet kan skakas fram genom enbart personalreduktion, skattehöjning eller ökade lån. Troligen behövs alla delar.

Intäkterna man räknar med bygger på en prognos (bästa gissning) från SKR. Det är alltså inte pengar man har, utan den bygger på ett antagande om hur Sveriges ekonomi utvecklar sig. Det är troligt att prognosen får justeras ner till följd av Ukrainakriget.

Det tar några år innan de ekonomiska problemen kommer upp till ytan, men ju längre man blundar för dem desto obarmhärtigare slår de så småningom. Nu föreslår ni nya utgifter, men det vore klädsammare, om ni först redovisar, hur ni vill betala de stora utgifter ni nyligen beslutat om.

Lennart Rydberg, f.d. landstingsdirektör

Kjell Grahn, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör

Annons
Annons
Annons
Annons