Annons

Begriper politikerna vad man fattar beslut om?

Regeringens remiss om lagförslag att begränsa det kommunala vetot angående vindkraftsutbyggnad skickades i länet endast till Uppvidinge kommun. Ärendet råkade “falla mellan stolarna” och redovisades först dagar före inlämnandet. Kritik mot kommunens svar (“positiv till förslaget”) beaktades mycket lite.
Insändare • Publicerad 11 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Hjalmarsson är kritisk till vindkraftsutbyggnaden.
Bo Hjalmarsson är kritisk till vindkraftsutbyggnaden.Foto: Jonas Ekströmer / TT

Varför blev just Uppvidinge utvalt att svara på remissen och varför råkade framtagna svaret falla mellan stolarna? Kan nuvarande kommunlednings positiva inställning till en storskalig vindutbyggnad och kan ett tidigare C-kommunalråd, numera tillhörande partistyrelsen, på riksnivå haft inflytande? Har regeringsstödjande Centern som starkt hävdar liberalism halkat så långt vänsterut att man förordar en inskränkning av kommunveto och enskilda människors rätt att överklaga?

Södra Sveriges största vindfarm färdigställs i Uppvidinge nästa år. I den dominerande vindriktningen öster om och intill nämnda farm med 47 stycken 195 meter höga verk finns en kedja av byar där gårdarna bebos och drivs av ättlingar till gångna generationer. Gårdar där har prisats för bevarande av kultur och biologisk mångfald. På internet finns gott om vittnen hur människor som fått vindkraftverk inpå knutarna mår. Oron är befogad att nämnda gårdar avfolkas då man inte står ut med den påtvingade vindkraftsmiljön med pulserande tryckvågor/buller och nattligt blinkande sken. Utan fast boende växer hagar och åkrar igen med förlorad biologisk mångfald som resultat. Skogsbolag och cityskogsägare köper upp fastigheterna som växer igen.

Annons

Ett flertal andra vindprojekt pågår och planeras i kommunen. På grund av verkens höjd kommer ljuset att synas över hela kommunen. Vill folk flytta till en kommun där natthimlen störs av ständigt blinkande ljus?

Bidraget till den av klimatalarmismen upphaussade “gröna omställningen” är tveksam. Om hela kommunen bebyggs av vindindustri blir det ändå bara en bråkdel el av vad den stängda kärnreaktorn Ringhals 1 producerade. Att vindkraften är billig är också tveksamt då kostnader för effektbalans och elförsörjning vid vindstiltje knuffas över på elnätet som måste kompletteras med reglerbara fossileldade gasturbinkraftverk.

Hur djupgående är konsekvensanalysen av att kommunen omvandlas till vindindustri? Begriper politikerna vad man fattar beslut om? Tveksamt enligt min mening.

Bo Hjalmarsson, Uppvidinge

Annons
Annons
Annons
Annons