Annons

Centern ett landsbygdsparti?

Under några veckor tillbaka har vi i Smålandsposten kunnat läsa insändare och debattartiklar där flera olika partier påstår att just de för en politik som gynnar landsbygdens utveckling. Jag frågar mig om det är en ny strategi för vi som bor eller lever av landsbygdens resurser har inte någon gång märkt eller upplevt någon nämnvärd utveckling men däremot avveckling!
Insändare • Publicerad 15 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lennart Turesson har inte märkt av någon utveckling på landsbygden.
Lennart Turesson har inte märkt av någon utveckling på landsbygden.Foto: Janerik Henriksson/TT

Vi väntar på handling och inte vackra ord! Centerpartiet är de som påstår att de är det ”stora” landsbygdspartiet, men det finns flera exempel där de är styrande och där man avvecklat skolor och annan service i landsbygdssocknar. På riksnivå driver Centern krav på lättnader i vårt unika strandskydd och stärkt äganderätt för skogsfastigheter med motiveringen att det ska stärka och utveckla landsbygden.

Dessa förslag anser jag vara helt feltänkta och visar okunskap om vad landsbygden behöver för att överleva. Att tillåta byggande vid vattendrag är fel av många skäl bland annat stor miljöpåverkan med mera. Det gynnar naturligtvis dem som har mark att sälja och alla kan förstå vilka tomtpriser som blir och vilka som har råd att bygga.

Annons

Nästa fundering är: Kommer det att krävas bosättningsplikt? När det gäller boende och utveckling med invånarantal finns det många ställen på landsbygden där bra bostäder står tomma, det finns alltså ett stort passivt ägande. Om dessa vore bebodda skulle det helt klart se annorlunda ut befolkningsmässigt. Kanske borde man överväga att införa boendeplikt för att äga fastigheter med undantag för fritidshus.

När det gäller äganderätten för skogsfastigheter är också frågan: Utvecklar och gynnar det landsbygden med att stärka den? Äganderätten är i dag stark och dessutom är den grundlagsskyddad! Tyvärr är det så att det självverksamma familjeskogsbruket i dag minskar och mer och mer ersätts med distansboende eller nya starka kapitalintressenter som ägare.

Att stärka detta ägande gynnar definitivt inte en levande landsbygd! Om nu politikerna menar allvar med att utveckla landsbygden och att det inte är vackra ord inför kommande val så finns det viktigare saker som skulle gynna boende och livet på landsbygden! Fråga oss gärna!

Lennart Turesson

Annons
Annons
Annons
Annons