unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Dags att agera för att bevara Änghultasjön

Fiskodlingsföretaget EM-Lax söker tillstånd för att ta sjövatten från Änghultasjön. Vattenuttaget har dock pågått sedan 2010 – utan tillstånd. Nu – efter 10 år – söker man tillstånd för ett uttag som man dessutom vill utöka till 4,5 miljoner kubikmeter varje år. Varje normal människa förstår att detta är helt ohållbart.
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Från och med 2010 då EM-Lax förvärvade fastigheten har vattennivån sjunkit varje år. Minskningen har varierat mellan en och en och en halv meter varje år, från en vattennivå som var konstant före deras övertagande.

EM-Lax skriver i sin ansökan att man, trots ett ökat uttag, kan höja vattnet med 35 centimeter. Det räcker inte. Både EM-Lax och länsstyrelsen borde förstå att vi inom Norrhult/Klavreström vill ha tillbaka vår sjö. Vattnet ska höjas till en normal nivå och således med minst en meter. Det är inte bara den omfattande negativa miljöpåverkan som bekymrar oss utan sjöns och bygdens kulturella värden som står på spel. Vi vill att sjön återställs.

Samhällsföreningen och vi som bor på orten har vid åtskilliga tillfällen kritiserat fiskefabriken men också länsstyrelsen för sitt fega agerande. Vattenområdet ingår dessutom i Mörrumsåns avrinningsområde, och är av länsstyrelsen utsett riksintresse för skyddade vattendrag. Det om något borde få myndigheten att agera.

För två år sedan, den 25 juli 2018, skrev vi till bland annat länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun med följande två uppmaningar.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

1Hur har miljö, ekosystem och övriga förhållanden påverkats av det stora uttaget av vatten och hur kommer ett eventuellt fortsatt uttag påverka miljö/ekosystem i och runt Änghultasjön?

2En oberoende miljöutredning bör göras för att se hur Änghultasjön påverkats av fiskfabrikens vattenuttag och om vattenuttag överhuvudtaget kan beviljas.

Vi utgår från att detta är gjort och återkommer senare med krav på redovisning. Syftet med EU:s vattendirektiv är att uppnå en långsiktig och hållbar förvaltning av våra vattenresurser och nå målen om god grundvattenstatus. Detta innebär en hållbar vattenanvändning som främjar en god miljö för växter och djur i våra sjöar.

Fiskfabriken i Klavreström har ett dagligt uttag som inte står i rimlig proportion till sjöns yta, djup samt in- och utflöden. Ökad igenväxning (övergödning) är en synbar ­effekt. En rad olika sedimentrotade växter har etablerat sig över stora ytor som är helt torrlagda och på andra områden ett för lågt vattendjup stora delar av året. Den ökade igenväxningen innebär sämre livsförutsättningar för till exempel det lilla öringsbestånd som fortfarande finns och tillgången på kräftor som markant har minskat och försvunnit helt på vissa områden i sjön.

Nu är det dags att agera.

Miljövännerna i Uppvidinge kommun