Fantastisk sjukvård i Region Kronoberg

Under 2022 har jag besökt sjukvården vid ett flertal tillfällen av olika anledningar och jag har alltid blivit mycket väl omhändertagen.
Insändare • Publicerad 2 januari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö lasarett.
Växjö lasarett.Foto: Hannes Tobiasson

Vid dessa tillfällen har jag varit i kontakt med olika enheter, mestadels kirurgmottagningen, och alltid blivit bemött med professionellt mottagande och omhändertagande personal.

Vid mitt senaste besök i december var jag i kontakt med både ambulans, akutmottagning, intensivvård, röntgen samt vårdavdelning 34. Jag vill med denna insändare framföra ett stort tack för ett professionellt omhändertagande, god omvårdnad och ett fantastiskt bemötande från all inblandad personal.

Vi har en fantastisk sjukvård i Region Kronoberg.

Hans Möller