Annons

Felaktiga förslag till elstöd

Regeringens förslag till stöd till elkunderna på grund av höga elpriser i vinter är grovt felaktiga och oppositionens förslag är lika dåligt!
Insändare • Publicerad 7 mars 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulf Johnsson 
har en lösning på hur endast de hårt drabbade elkunderna ska få det ekonomiska stöd som eftersträvas utan att samtidigt slösa skattemiljarder på dem som inte behöver några elkostnadsbidrag.
Ulf Johnsson har en lösning på hur endast de hårt drabbade elkunderna ska få det ekonomiska stöd som eftersträvas utan att samtidigt slösa skattemiljarder på dem som inte behöver några elkostnadsbidrag.Foto: Johan Nilsson/TT

Många elkunder, särskilt i södra Sverige, har drabbats mycket hårt av de höga elpriserna i vinter. Från politiskt håll har man uppmärksammat detta och bearbetar nu förslag på hur dessa elkunder ska kompenseras för de extraordinära elkostnaderna.

Det är oerhört viktigt att de som drabbats hårt får ekonomiskt stöd, så långt är allt väl. MEN: Ett stort antal elkunder har avtal om fast elpris med sina elhandelsföretag. De drabbas följaktligen inte alls av de höga elpriserna. Ett elkostnadsbidrag till dessa elkunder är onödigt och ett grovt slöseri med skattemedel!

Annons

Sverige är indelat i fyra elområden från norr till söder. Under denna vinter har det ofta varit mycket stora prisskillnader mellan elleveranser i de norra prisområdena jämfört med de södra prisområdena. Prisskillnaden är i huvudsak orsakad av begränsningar i förmågan att överföra el från norra till södra Sverige.

Ett odifferentierat elkostnadsbidrag skulle bibehålla den väldigt stora skillnaden i elkostnad för elkunder i södra Sverige jämfört med dem i norra Sverige. Behovet av elprisstöd är avsevärt större i södra Sverige än i norra om man eftersträvar så lika elkostnader som möjligt. Ett odifferentierat elkostnadsstöd skulle innebära att elkunder i norra Sverige skulle få stöd som är omotiverade eller onödigt höga med onödiga kostnader för samhället som följd.

Såväl regeringens som oppositionens förslag till elkostnadsbidrag kommer att ges även till de elkunder som inte behöver några bidrag eller i en del fall behöver lägre bidrag än vad de lagda förslagen ger. Samtidigt finns det många elkunder som även efter de föreslagna elkostnadsbidragen får en orimligt hög elkostnad!

Lösningen på hur endast de hårt drabbade elkunderna ska få det ekonomiska stöd som eftersträvas utan att samtidigt slösa skattemiljarder på dem som inte behöver några elkostnadsbidrag skulle kunna vara ungefär enligt följande:

Man beslutar om ett högsta elpris som inte berättigar till bidrag för respektive månad. Kostnader för el som betalas med detta elpris eller ett lägre pris berättigar inte till elkostnadsstöd.

Elkostnader som orsakas av ett högre elpris än detta berättigar till stöd för den överskjutande kostnaden upp till ett maximalt belopp som fastställs.

Detta system bör kunna administreras av, eller i samarbete med, elhandelsföretagen som har de erforderliga uppgifterna för att beräkna elkostnadsstödet enligt denna modell.

Ulf Johnsson, tekn dr hc

Annons
Annons
Annons
Annons