Först en fungerande närsjukvård, sedan omröstning

Jag håller helt med Gunnar Nordmark (L) (Smålandsposten den 9/11) angående debatten kring ett nytt sjukhus eller inte.
Insändare • Publicerad 11 november 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Som skattebetalare är jag inte beredd att vi som medborgare får stå för notan, speciellt som närsjukvårdens utbyggnad hittills verkar misslyckats. Ett naturligt första steg innan beslut tas borde vara att skapa denna nära sjukvård och visa att den fungerar i praktiken. Sedan måste det vara medborgarnas rätt att få rösta om det ska byggas ett nytt sjukhus eller inte.

Orolig skattebetalare