Annons

Försvarsadvokater, överklassens privilegierade rufflare!

I härvarande tidning har vi tidigare kunnat läsa om Smålandspostens förtjänstfulla och uppmärksamma avslöjanden om att flera advokater dubbeldebiterat, det vill säga tagit betalt för samma tid två gånger med mera.
Insändare • Publicerad 5 november 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En försvarsadvokat brukar annars normalt kräva bevisning in absurdum vad gäller den klient man har att företräda. Ett krav som jämväl domstolen brukar köpa. Uppenbarligen gäller inte detta den egna arvodesräkningen”, skriver Olle Nilsson.Foto: Johan Nilsson/TT

Uppenbarligen har man ansett detta försvarligt enär det bara är fråga om skattepengar, som inte direkt drabbar någon enskild. Att det däremot kan påverka samhällets samlade tjänster gentemot medborgarna, och då särskilt de med minst tillgångar, är inget dessa lagens företrädare tänker på, i sin uppblåsta bubbla.

Göta Hovrätt har tidigare fastställt Växjö Tingsrätts beslut att sänka sju advokaters arvoden med totalt 3,2 miljoner kronor. Nu får flera av advokaterna jämväl prutning på de ersättningar de begärt när den stora momshärvan prövats i hovrätten. Vän av ordning ställer sig osökt frågan, sker detta medvetet i avsikt att tillskansa sig ersättning för arbete de inte utfört, eller är kunskapen i enkel elementär matematik obefintlig inom skrået överlag? Eller är man kanske yrkesskadad och smittad av de klienter man har att företräda? En försvarsadvokat brukar annars normalt kräva bevisning in absurdum vad gäller den klient man har att företräda. Ett krav som jämväl domstolen brukar köpa. Uppenbarligen gäller inte detta den egna arvodesräkningen.

Annons

Frestelsen, att ta till en del i överkant, är naturligtvis stor, när samhället bara reagerar genom att på en höft, vid några enstaka tillfällen, sänka de begärda beloppen, när de sticker ut alltför mycket. Detta borde naturligtvis i stället också rubriceras som bedrägeri, eftersom man medvetet redovisar felaktiga uppgifter, i avsikt att tillskansa sig en för stor ersättning. Hur kan samhället acceptera detta utan kraftfulla motåtgärder? Deklarerar jag fel, nöjer sig inte Skatteverket med att öka min utdebiterade skatt, utan jag får jämväl skattetillägg, och är det fråga om belopp i den storlek som vi kan se härstädes, blir det också åtalsanmälan. Ett annat exempel som kan lyftas fram är EU:s jordbrukarstöd. Redovisar man fel här, omedvetet eller medvetet, sänks inte bara stödet utan man blir jämväl sanktionerad härutöver enligt ett mycket sofistikerat regelsystem, där hela stödbeloppet kan innehållas vid större felaktigheter i ansökan.

Hur kan samhället i dagens heldatoriserade värld tillåta att en hel yrkesgrupp, som egentligen har att företräda lag och rättvisa, står över lagen, och kan söka tillskansa sig ersättning för arbete som man inte utfört eller sådant som inte är ersättningsberättigat, utan någon form av sanktioner. Det enda som händer är ju att räkningen rättas till. Domstolsverkets kommentarer till frågan i anledning av ovanstående saknar helt kraft och fantasi och har närmast karaktären av ett konstaterande. Huruvida detta grundar sig på skråtänkande eller kollegial samhörighetskänsla framgår emellertid inte.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

Annons
Annons
Annons
Annons