Annons

Inkonsekvent av Växjö kommun

Trots omfattande protester och överklaganden från 76 boende och fastighetsägare i Eke, Målajord och Drev byar tillät Växjö kommun uppförandet av 3 vindkraftsverk i Målajord.
Insändare • Publicerad 12 augusti 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Tommy Svensson

Nu står dom där, 209 meter höga och dominerar landskapsbilden och solnedgången i väster. Eke By är av länsstyrelsen och kommunen utpekad som en bevarandevärd kulturmiljö. Fastighetsägare har nekats uppföra silos av hänsyn till kulturmiljön och fastighetsägare förnekas bygga enplanshus av samma skäl. Märkligt då att man har tillåtit Målajord vindbrukspark. Ambitionen om en bevarandevärd miljö är inte uppnådd med hänsyn till hur det yttre rummet nu gestaltar sig.

I Växjö kommuns dåvarande vindbruksplan angavs att en etablering i Målajord inte var lämplig. Ändå biföll man ansökan.

Annons

En konsekvens av den uppkomna situationen måste vara att de särskilda regler som gällt vid byggnation i Eke upphör och därmed tilllåta fastighetsägare i Eke att fritt få uppföra byggnader utan andra begränsningar än vad som gäller i kommunen i övrigt. Annat vore ologiskt och inkonsekvent och inte förenligt med allmänt rättsmedvetande.

Tommy Persson, fastighetsägare

Annons
Annons
Annons
Annons