Annons

Insändare: Är bygget av Räppesjukhuset enligt folkviljan?

Det är rent av troligt att folket ser med misstro på politikernas förmåga att se in i framtiden, skriver Per Gustafsson i en insändare till SMP Opinion.
Insändare • Publicerad 5 juni 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Till vänster: Regionfullmäktige i sammanträde. Till höger: Region Kronobergs skiss på nytt sjukhus i Växjö. Montage: Smålandsposten
Till vänster: Regionfullmäktige i sammanträde. Till höger: Region Kronobergs skiss på nytt sjukhus i Växjö. Montage: SmålandspostenFoto: Region Kronoberg

Det kan vara så att många av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige inte alls är representativa för folkviljan när det kommer till kritan vad gäller sjukhusets vara eller inte vara i Räppe. Somliga är kanhända endast osjälvständiga eftersägare till de mest drivande rösterna. Grupptryck är inte heller ovanligt.

Det finns skäl att anta att folkviljan skulle förkasta tanken på ett stort fängelse på det nuvarande lasarettets centrala plats om det skulle föreslås av någon politisk uppfinnarjocke. Arne Perssons ironiska insändare var tilltalande besk. Det finns uppfinnare och så kallade nytänkare som fått en sak i huvudet – men verklighetens folk gjorde motstånd. Uppfinningen var inte värd att lägga krut på. Det genomskådades som orealistiska drömmar om framgång.

”Det duger inte att chansa eller låsa sig vid en beslutad men drömd framtid om framgångsrikt bygge i Räppe”
Annons

Fängelser bör byggas på grund av verkliga behov. Så som verkligheten ser ut. Och på annan plats än vid Växjösjön. Kanhända i Räppe? Då protesterar säkert Räppeborna. Med rätta. Rymningar från fängelser är inte ovanliga – tyvärr. Säkerheten bör skärpas – enligt folkviljan. Det är sådana tider att trygghet efterfrågas.

Hur är det då med folkviljan och sjukhuset? Det är också en säkerhetsfråga! Och trygghetsfråga. Folkviljan tycks, trots regionfullmäktigebeslut, i hög grad sammanfalla med de många sakkunniga ekonomer och medicinskt professionella som avråder risktagande av det slag som Räppesjukhuset innebär. Och instämmer säkert med Arne Persson i hans allsidiga argumentation för bibehållande av sjukhusets nuvarande placering. Det duger inte att chansa eller låsa sig vid en beslutad men drömd framtid om framgångsrikt bygge i Räppe. Regionfullmäktigebeslut är inte omöjliga att ändra.

Det är rent av troligt att folket ser med misstro på politikernas förmåga att se in i framtiden. Och är ointresserade att spela det ekonomiska vågspel som det blir inbjudet till. Kanhända det känns otryggt också. Så en folkomröstning bör få många deltagare.

Per Gustafsson, Vislanda

Annons
Annons
Annons
Annons