Annons

Insändare: ”Det är fullt möjligt för en enskild kommun att anpassa sin taxa”

Kjell-Åke Nikolausson stämmer in i debatten kring VA-taxor för företagen i Växjö. Fastighetsägarna Syd uttryckte stark kritik mot den taxan. Kommunen menade att justeringen leder till en mer rättvis fördelning inom VA-kollektivet.
Kjell-Åke Nikolausson undrar för vem det nya VA-taxesystemet är rättvis.
Insändare • Publicerad 15 juni 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Svenskt Vattens taxekonstruktion är inte obligatorisk, endast en vägledning”, skriver Kjell-Åke Nikolausson som en respons på att samhällsbyggnadsnämnden refererat till den för att förklara den nya VA-taxan.
”Svenskt Vattens taxekonstruktion är inte obligatorisk, endast en vägledning”, skriver Kjell-Åke Nikolausson som en respons på att samhällsbyggnadsnämnden refererat till den för att förklara den nya VA-taxan.Foto: Filip Sjöfors

Ledamöter i Växjö samhällsbyggnadsnämnd, med Otto Lindlöf i spetsen, hänvisar till Svenskt Vattens taxekonstruktion, för en rättvis fördelning i VA-kollektivet. Svenskt Vattens taxekonstruktion är inte obligatorisk, endast en vägledning. Där står tydligt att kostnaderna ska fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist. Det är fullt möjligt för en enskild kommun att anpassa sin taxa utifrån lokala förutsättningar.

Det är den del av vattentaxan som heter brukningsavgift (en fast och en rörlig del) som påverkas av beslutet som började gälla vid årsskiftet. Förändringen innebär att man numera utgår från bostadsenheter istället för storlek på vattenmätare. Beräkningsmodellen innebär att en fastighet kan ha fått en ökning på upp till 1050 procent gällande brukningsavgiften. Ett annat exempel är en fastighet på 2000 kvadratmeter som fått en ökning på 458 procent. Långt från de 50 procent som nämnts i debatten.

”Hur många har tid att titta på kommunens hemsida för att se om det händelsevis dykt upp några nya beslut som berör den egna verksamheten? När ger dessa samhällsbärare upp?”
Annons

Jag betvivlar inte att avgiftsförändringen kan vara kostnadsneutral för kommunen, men att få ett svar på vilken typ av fastigheter som fått sänkt avgift har inte gått att få svar på trots att frågan har ställts. En fastighet på 2000 kvadratmeter betalar idag en avgift på 15312 kronor per år, 1276 kronor per kubikmeter vatten.

Ett alternativ skulle vara att koppla loss fastigheten från VA-anslutningen men det tillåter inte regelverket.

Om man menar allvar med att hushålla med jordens resurser för att rädda klimatet fanns här en möjlighet att genom en höjning av den rörliga delen i taxan styra förbrukningen och ge incitament till att spara på vår viktigaste resurs: Rent vatten. Värt att nämna är också dagvattenavgiften som infördes 2014 vilket innebär en betydande kostnad för företagen.

Hur många har tid att titta på kommunens hemsida för att se om det händelsevis dykt upp några nya beslut som berör den egna verksamheten? När ger dessa samhällsbärare upp?

Eller är det möjligen själva målet, att privata företag ska avvecklas och ägandet övergå till staten? Överdriver jag småföretagarnas betydelse? Tillväxtverket ger följande information: ”Små och medelstora företag utgör de 99,9% av samtliga svenska företag. De sysselsätter 65 procent av alla anställda, 2,1 miljoner människor.” Nog skulle det märkas om de la sina företag på hyllan och ställde sig i kö på arbetsförmedlingen!

Kjell-Åke Nikolausson

Annons
Annons
Annons
Annons