Annons

Insändare: ”Hur ska man kunna bedriva en patientsäker vård när personalen går på knäna?”

Tina Skoglund i Tingsryds kommun skriver en insändare om ett förslag som leder till att resurseneheten i kommunen försvinner.
Insändare • Publicerad 10 november 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tingsryds kommun.
Tingsryds kommun.

Tingsryds förvaltningschef har lagt fram som förslag till vård och omsorgsnämnden inför det kommande budgetåret 2024 att omorganisera Resursenheten i kommunen.

Resursenheten består av 17 stycken anställda medarbetare.

Annons

Det är en flexibel arbetsgrupp med utbildade undersköterskor som bland annat täcker upp vid akut sjukfrånvaro, vab, etcetera.

Föreslaget är att resurspoolen ska bli utplacerade på olika verksamheter. Denna föreslagna omorganisation kommer inte att leda till några större besparingar då det i genomsnitt finns 75 783 vakanta timmar per år som måste täckas upp i vården i kommunen. I dagsläget täcker resurspoolen upp cirka 23 150 timmar av dessa. Resten står timvikarier för.

”Man har fått en ökad bemanningstäthet säger förvaltningschefen. Vi på golvet vet att verkligheten är en annan”

År 2020 stod resursenheten för det väl inarbetade och etablerade Covidteamet i Tingsryds kommun.

När Konga Allhus sommaren 2022 hade problem med att få in sommarvikarier så var det 13 stycken Resursare som fick gå in och täcka upp under semesterperioder.

Sommaren 2023 var det Rävemålas tur med att inte lyckas rekrytera sommarpersonal och då var det 14 Resursare som blev placerade här under semesterperioderna.

Genom förslaget av omorganisation så kommer att resursenheten att försvinna, samt på sikt kommer även timanställda att fasas ut. Hur ska man ens kunna bedriva en patientsäker och dräglig vård när personalen på golvet redan går på knäna och omsorgstagare redan i dagsläget kan få vänta en kvart, en halvtimme eller en timme på att få hjälp?

Man har fått en ökad bemanningstäthet säger förvaltningschefen. Vi på golvet vet att verkligheten är en annan.

Tina Skoglund, resursenheten

Annons
Annons
Annons
Annons