Annons

Insändare: ”Mitt förtroende för politikerna är på väg att bli allvarligt skadat”

”Politiker, sätt upp fingret i luften och känn vindarna!”, skriver Nils-Erik Nilsson i Tolg.
Insändare • Publicerad 16 november 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regionfullmäktige i Kronoberg under ett sammanträde.
Regionfullmäktige i Kronoberg under ett sammanträde.Foto: Elvedin Basic

Göm er inte bakom ordmassor och komplicerade organisations- och ansvarsområden utan ge sanna konkreta fakta som presenteras så att vi kan förstå hur ni planerar framtiden för oss medborgare.

Ersätt era vältaliga icke ordhålliga ledare och lyft fram de idogt lyssnande och eftertänksamma partimedlemmarna som genom sina sätt berikar och inspirerar oss till ökat kollektivt engagemang.

Annons

Till gagn för oss alla!

Lös problemen genom att sträva efter sanningen och genom att vara raka i kommunikationen.

Inte genom att försöka dölja den, gräva ner den eller sopa den under mattan.

Exempel: Ordförande i regionstyrelsen blandade ihop olika domstolar och domskäl vid sin information till Regionfullmäktige den 26 okt 2022 om Räppesjukhuset. Smålandsposten återgav den felaktiga informationen dagen därpå men efter påpekande så erkände tidningen direkt att den ej hade kontrollerat uttalandet. SMP:s ändring kom tre dagar senare i e-bilagan men ännu har ingen rättelse kommit från regionen.

”Det är djupt allvarligt att man inte kan erkänna fel och därefter göra en markerad ändring i protokollet.”

I det efterföljande protokollet återgav sekreteraren en helt annan version som dessutom vidimerades av de fyra justerande.

Trots ett års påpekanden i mejl och på regionfullmäktiges möten så är det fortfarande olöst.

Ordförande i regionfullmäktige skyddar ordförande i regionstyrelsen genom att säga att han hade menat det som stod i protokollet. Ordförande tillät heller inte att två av de justerande skulle få ge sin version om vad som hänt och han ansåg att regionfullmäktige hade fått nog av frågan trots att den inte är besvarad.

Det är djupt allvarligt att man inte kan erkänna fel och därefter göra en markerad ändring i protokollet. Varför denna långbänk? Allt finns ju inspelat på webb-tv!

Vad kan beslutas på icke inspelade sammanträden? På icke protokollförda sammanträden?

Vid de muntliga föredragningarna utan i förväg presenterat och kontrollerbart beslutsunderlag?

Annons

Hur länge kommer kommunfullmäktiges ordförande att vänta med en faktapresentation om skälen för att flytta simhallen och att svara på framförd kritik? Tills spaden är i jorden?

Mitt förtroende för de ansvariga politikerna är på väg att bli allvarligt skadat av dylika agerande.

Nils-Erik Nilsson, Tolg

Annons
Annons
Annons
Annons