Kan ett vinnarbidrag leverera något helt annat?

Först och främst, tack för ett bra svar på min insändare angående äldreomsorgen i Växjö. Det gläder mig att omsorgsnämnden nu börjar förstå den svåra situationen som har varit för våra äldre och deras anhöriga. Men när jag sedan läser på Smålandspostens debattsida om Hovs Park så har man inte tänkt tanken färdigt angående de som passerat 65 år i Växjö kommun.
Insändare • Publicerad 11 november 2020
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En skiss över Hovs Park som vid presentationen 2018.
En skiss över Hovs Park som vid presentationen 2018.Foto: , ILLUSTRATION: FOJAB ARKITEKTER

Alla bor inte på äldreboende, många är fortfarande aktiva och har eget boende. Att bygga ett Pensionärernas hus är då befogat. Man bryter en, många gånger påtvingad isolering, och skapar en plats där man kan mötas och ha aktiviteter av olika slag. Tanken var god från Växjö kommun men nu blir det tyvärr inte så enligt debattskribenterna.

Flera pensionärsorganisationer, bland annat SPF, PRO, Aktiva Seniorer, är i deltagarantal vid månadsmötena mer än 100 personer. Om ett par år räknar man att pensionärerna utgör cirka 20 procent av befolkningen och ska det byggas ett hus för pensionärer så bör ju lokalerna anpassas efter deras behov.

Om man vinner en arkitekttävling där det finns en kravspecifikation och inte kan följa upp till kraven så bör man i anständighetens namn träda tillbaka och lämna plats till någon annan som kan genom föra projektet så som uppdragsgivaren önskar.

Hur ser kommunjuristen på att man tävlar med ett bidrag och levererar något helt annat?

Ingegerd Gustavsson

”Hur ser kommunjuristen på att man tävlar med ett bidrag och levererar något helt annat?”