Lätt att skriva att något ska göras – svårare att skriva hur

Angående de blågrönas inlägg om att Växjö ska ha Sveriges tryggaste skolor. Är detta verkligen en debattfråga?
Replik • Publicerad 7 juni 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bernt Friberg svarar på Ida Erikssons (M), Torgny Klassons (L), Tina Sturessons (C), Magnus Folckers (MP) och Åsa Björkmans (KD) debattinlägg om trygga skolor.
Bernt Friberg svarar på Ida Erikssons (M), Torgny Klassons (L), Tina Sturessons (C), Magnus Folckers (MP) och Åsa Björkmans (KD) debattinlägg om trygga skolor.Foto: Pontus Lundahl/TT

Min fråga till Ida Eriksson (M), Torgny Klasson (L), Tina Sturesson (C), Magnus Folcker (MP) och Åsa Björkman (KD) blir:

Varför skriver ni endast ATT och inte HUR ni ska komma till rätta med detta. Det ni levererar är de vanliga flosklerna kring ett problemområde (det är för övrigt ingen större skillnad oavsett fråga eller partitillhörighet).

Följande kan bland annat läsas i nämnda debattinlägg:

• Blågröna Växjö vill anta en aktiv nollvision när det gäller våld och kränkningar.

• Syftet är att öka barn och elevers trygghet.

• Otrygga barn och elever lär sig mindre.

• En tryggare förskole- och skolmiljö gynnar våra barn och elevers välmående.

• Du som går i förskolan eller skolan ska känna dig trygg under hela skoldagen.

• Etcetera, etcetera.

Den omedelbara frågan som uppstår blir, är detta något som endast M, L, C, MP och KD: s representanter står för? Jag tillåter mig att vara ytterst tveksam till att någon politiker skulle avvisa dessa påståenden.

Det jag reagerar på är, som vanligt, politikers (o)förmåga att komma med praktiska, kreativa och konkreta förslag HUR de har tänkt sig detta.

Det är enkelt att säga om man inte skulle sitta vid makten efter nästa val och någon annan ska ta över: Vad var det vi sa? Vi var tydliga med vad vi ville och nu blev det så här.

Till väljare skulle jag vilja ge detta råd:

Lyssna till de politiker som har modet att komma med praktiska konkreta tillvägagångssätt för hur olika problemområden ska lösas och inte bara tomma meningslösa ord, samt hur åtgärderna ska finansieras, annars blir det som när två politiker träffades efter en debatt.

”Vad sa du i debatten?”

”Ingenting”

”Nej, det förstås, men hur la du orden?”

Kan vi ta ett stort steg upp från sandlådan och få en seriös debatt i olika frågor, för det behövs.

En nåd att stilla bedja om är att ni politiker i era uttalanden och i debatter agerar seriöst i de frågor ni vill lösa. För vi har flera problemområden som väntar på lösningar inte bara förskolan och skolan, även om denna naturligtvis är ytterst viktig.

Ett slutligt stilla råd: Sluta upp med polariseringens cementerande effekt och ta er tid att lyssna på vad som sägs i debatter, kanske kan er största motståndare ha någon bra att komma med?

Bernt Friberg

”Sluta upp med polariseringens cementerande effekt och ta er tid att lyssna på vad som sägs i debatter, kanske kan er största motståndare ha någon bra att komma med?”