Annons

När okunnigheten styr på skattebetalarnas bekostnad

I härvarande tidning har vi återigen kunnat läsa den sorglustiga historien om Älmhults kommuns upphandling av skolskjutsar. Inledningsvis kan bara konstateras att denna uppenbarligen genomförts av okunniga tjänstemän, konsulter och inte minst politiker. Upphandlingen har överklagats ett flertal gånger och görs nu om för fjärde gången.
Insändare • Publicerad 12 oktober 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Filip Sjöfors

Berörda kommuninvånare måste naturligtvis ställa sig frågan: Vad kostar detta slöseri med skattemedel på grund av inkompetent personal och dito politiker? Enligt redovisning i Smålandsposten låg det antagna anbudet, Flexbuss i Sverige AB, på 11,7 miljoner kronor mot 13,6 miljoner kronor från den tidigare lokala entreprenören Älmhultsbygdens Taxi AB. Härtill kommer nu att kommunen för innevarande år måste betala Flexbuss ytterligare 6 miljoner kronor på grund av att de använder större bussar än vad som egentligen erfordras. Att man inte begränsat denna möjlighet i upphandlingen tyder bara på allvarlig inkompetens hos berörda tjänstemän och beslutsfattare. Dessutom har man rätt till ett ytterligare påslag på 9 procent på grund av det akuta läget kommunen hamnat i på grund av överklagandena.

Bortsett från sistnämnda lök på laxen ställer man sig osökt frågan om inte den ursprungliga upphandlingen präglas av suboptimering med skygglappar gentemot helheten. En kommunal upphandling enligt ovan påverkar inte bara kommunens kostnader utan jämväl intäkterna i form av skatter från berörda företag och däri anställda. Även olika former av kommunala bidrag kan påverkas. Storbolag med säte utanför kommunen bidrar föga till intäktsdelen och övrigt näringsliv i kommunen, samt besitter aldrig den person-och lokalkännedom, som lokala företag uppvisar, och som är särskilt nödvändiga i en landsbygdskommun. Dessutom har redan härvarande tidning kunnat redovisa såväl interna personalproblem som bristande hantering av barnen. Sett till slutnotan och helheten har därför Älmhults kommun med all sannolikhet valt det dyraste och sämsta alternativet. Ett alternativ som jämväl försämrar övrig service i bygden i form av tillgång till taxi med mera.

Annons

Berörda tjänstemän och politiker kommer naturligtvis att med en dåres envishet åberopa lagen om offentlig upphandling för sitt beslut att byta entreprenör för kommunens skolskjutsar. Med tillräcklig kunskap, livserfarenhet och fantasi är jag övertygad om att det skulle ha varit möjligt att uppställa sådana krav att lokala och erfarna entreprenörer skulle ha lättare att komma ifråga, i stället för den undermåliga suboptimering som nu genomförts. Beakta den gamla sanningen: De unga kan lagen, men de gamla kan undantagen.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

Annons
Annons
Annons
Annons