Annons

Nytt sjukhus i Räppe – ett ”stolleprov” av gigantiska mått?

Många kloka insändare har skrivits av människor med mycket kunskap inom regionens olika verksamhetsområden. Mycket lite med substans har hörts från regionens politiker, senast att bygget nu ska kosta sju miljarder, all infrastruktur i form av järnvägsstopp och ombyggnad av vägar oräknad. Kanske vi närmar oss 10 miljarder.
Insändare • Publicerad 20 oktober 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nuvarande centrallasarettet i Växjö.
Nuvarande centrallasarettet i Växjö.Foto: Stefan Ahlrik

Regionens räkenskaper är inte alldeles lättbegripliga. Jag antecknar följande.

• Regionens resultat de senaste sex åren ligger på sammanlagt 983 miljoner vilket ger cirka 163 miljoner per år som ett genomsnitt. Då ska man komma ihåg att 2020, då resultatet blev plus 452 miljoner, var ett extraordinärt år då mycket verksamhet gick på sparlåga och extra stora tillskott kom från staten.

Annons

• Regionen har endast cirka en halv miljard i gripbara fonder.

• Om man försiktigtvis anser att ”hela kalaset” kommer att kosta åtta miljarder och antar två procents ränta på lån på 7,5 miljarder samt en amorteringstid på 25 år, så blir kapitalkostnaden som ska tas från verksamheten cirka 450 miljoner per år.

• Så här står det i regionens årsredovisning 2020, sid 39: ”Kostnaderna för välfärden kommer att öka i betydligt snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. […] Region Kronoberg behöver vidta åtgärder för att bromsa den underliggande kostnadsutvecklingen för att lyckas hålla oss inom våra ekonomiska ramar över tid”.

Det ovan angivna föranleder följande tankar.

• Regionen kommer med stor säkerhet att gå med förlust redan innan det nya sjukhuset står färdigt. Hur ska förluster täckas? Skattehöjning? Neddragning av personal (vars löner borde höjas)? Neddragningar av verksamhet på Ljungby lasarett? Nedläggning av vårdcentraler? Försämringar i Länstrafiken? Försämringar för Regionteatern?

• Regionen tar en enorm ekonomisk risk med den upplåning som krävs. Vad händer vid en ränta på fyra procent? Katastrof.

• Regionen kan välja om- och tillbyggnad av nuvarande sjukhus och låna upp efterhand som man ser att man har råd, såsom man gjort hittills.

• Den årliga kapitalkostnaden för ett nytt sjukhus på 450 miljoner torde motsvara lönekostnaden för bortåt 700 sjuksköterskor eller den totala lönekostnaden för samtliga läkare i primärvården.

Vi invånare måste få möjligheten att hantera detta oerhört viktiga förslag i ett val. Eller vågar man inte låta oss säga vår mening? Den skyndsamhet med vilken förslaget pressas igenom tyder på rädsla men även maktarrogans. Glöm inte att det är våra pengar och vår framtida sjukvård det handlar om.

Jan Pyrell, advokat

Annons
Annons
Annons
Annons