Annons

Om tandläkare utan kunskaper

I Smålandsposten den 7 juni förekom en längre insändare som förespråkade att utländska invandrade tandläkare i Sverige inte skulle behöva lära sig svenska eftersom ”i Sverige pratas ju engelska som andraspråk”. Det är en arrogant inställning.
Replik • Publicerad 1 juli 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Johan Nilsson anser att tandläkare i Sverige behöver kunna svenska.
Johan Nilsson anser att tandläkare i Sverige behöver kunna svenska.Foto: Malin Lundberg/TT

Det är av patientsäkerhetsskäl som vårdpersonal måste kunna svenska. Även om kunskaps- och färdighetsnivån i engelska ofta är relativt hög i Sverige bland ungdomar, så är ändå färdigheterna i engelska mycket lägre än för en som har engelska som modersmål. Dessutom har en stor del av medelålders och äldre svenskar begränsade kunskaper i engelska. Kunskapen hos invandrade personer som inte har engelska som modersmål kan också vara begränsad, vilket innebär att en kommunikation som ska föras på stapplande engelska mellan tandläkare och patient kan bli lidande. Att främmande tandläkare skulle ”klara svenskan så småningom efter legitimationen” utan prov är inte troligt med den inställningen, risken vore att ett förfarande med dålig engelska permanentas till förfång för vårdkvaliteten.

Om nu några utländska tandläkare vill utföra sitt yrke på engelska, så står hela den anglosaxiska världen (Storbritannien, USA, Sydafrika, Australien med flera) öppen för dessa. Där ställs det dock höga krav på språkfärdigheter och tester i landets språk. Det är inte nödvändigt att vara tandläkare just i Sverige om man inte vill lära sig svenska. Jag för min del vill att de som jag möter i vården och övriga offentliga instanser kan förmedla sig på begriplig svenska, och jag vill för all del inte utsätta äldre anhöriga för vårdingrepp av någon som inte kan kommunicera.

Johan Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons