Annons

Ovaccinerad personal på äldreboende – vad kan man kräva?

Min pappa, 91 år, bor på Toftagården, ett särskilt boende i Sandsbro. Ett boende där man erbjöd vaccinationer för såväl boende som personal redan i början av året. Tyvärr har inte all personal vaccinerat sig. Det innebär att min pappa ibland får hjälp av personal som är ovaccinerad, ibland med munskydd och ibland utan munskydd. Jag är en flitig besökare på Toftagården och tar för vana att fråga personalen om de är vaccinerade. Flera uppger att de inte är vaccinerade då det är frivilligt.
Insändare • Publicerad 18 oktober 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Enligt Hälsomyndigheten är vaccinen mot covid-19 effektiva och säkra. De skyddar individen mot sjukdom och minskar risken för smittspridning. Personer över 70 år och andra riskgrupper löper särskilt hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av covid-19. För ett så gott skydd som möjligt behöver omsorgstagare vaccinera sig, men också personer i deras närhet, inte minst vård- och omsorgspersonal.

Enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Annons

Omsorgstagarna har under lång tid inte kunnat träffa sin anhöriga då boendena varit låsta för besök. Många omsorgstagare har lidit mycket under denna tid då de inte kunnat träffa nära och kära. Boendet har fortfarande låsta dörrar och man måste be personal komma att öppna för att komma in. Säkerhetsrutinerna för besökare är mycket omfattande men inom boendet får de gamla och svagaste ibland sin omsorg ombesörjt av personal som är ovaccinerad!

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande (Expressen 2021-09-12) säger att man ser att bland de äldre så är det väldigt ofta ovaccinerad personal på äldreboenden som tar med sig smittan till jobbet och smittar sina patienter/omsorgstagare.

Min pappa betalar cirka 13 000 kronor i månaden (inklusive kost, rum och omsorg). Kan det inte vara rimligt att kräva att han får sitt vårdbehov ombesörjt av personal som är vaccinerad? Personal som struntar i att vaccinera sig eftersom det är frivilligt, är de lämpliga att arbeta inom vården? Vilket ansvar tar personalen för att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls?

Jag har naturligtvis varit i kontakt med berörd chef där jag fått ett gott bemötande och en förståelse för min oro. Chefen kan inte säkerställa att min pappa får omsorg endast av de medarbetarna som är vaccinerade då det är ensamarbete på kvällarna.

Ni som arbetar inom vård och omsorg och inte har medicinska skäl för att avstå vaccinering, vaccinera er, snälla! Visa respekt för de gamla och sjuka! Om inte så kan de finnas andra yrken som kan vara mer lämpliga för er.

Carina Brandstedt, dotter till omsorgstagare

Annons
Annons
Annons
Annons