Annons

Plottra inte bort Växjösjön!

Växjö kommun har sökt bygglov för en cirkulär brygga vid Fyra krogar, 35 meter i diameter, 60 meter ut i vattnet.
Insändare • Publicerad 8 juli 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjösjön.
Växjösjön.Foto: Lennart Ernstsson

Sett som en isolerad företeelse kan bryggan säkert tillföra sjön attraktivitet. Den föreslagna bryggan måste dock ses i ett större sammanhang. Växjösjön tål inte hur många strukturer/byggnader som helst ute i vattnet. (Minns debatten om diskokulan, som flyttades in i lagunen för att inte störa Växjösjön.) Växjösjön är unik med sitt centrala läge och med sitt rika fågelliv stora delar av året. Vi måste hantera denna fina sjö med varsamhet och klokhet. Låt oss inte älska ihjäl Växjösjön.

Enligt gällande detaljplan är det öppet vattenområde som gäller för större delen av det område där föreslagen struktur föreslås placerad, det strider alltså mot gällande detaljplan.

Annons

Inte heller i fördjupningen av översiktsplanen finns en sådan brygga nämnd. Däremot finns en tanke om ett kallbadhus vid nuvarande simhall. Som vi ser det kan man inte utföra båda anläggningarna utan måste bestämma sig för antingen ett nytt kallbadhus eller den föreslagna bryggan vid Fyra krogar. Växjösjön är helt enkelt för liten för bägge. Då förordar vi ett genomtänkt och attraktivt kallbadhus som komplement till både simhallen och den befintliga utebadplatsen.

Detta förslag har inte heller varit ute som idé eller förslag för synpunkter eller diskussion. Medborgaren ställs bara inför fullbordat faktum utan möjlighet att påverka. Vi saknar det goda samtalet. Vi menar därför att ett bygglov och ett genomförande av den cirkulära bryggan i nuläget är förhastat. Frågan måste utredas tillsammans med simhallen/kallbadhuset för att kunna skapa en bra och långsiktig helhetslösning.

Ewa Bjerler, Kristina Kollind, Mats Kollind, Olof Thedin

Annons
Annons
Annons
Annons