Annons

Politiker och tjänstemän på knä

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa om ett nytt kapitel i ”såpan” om Älmhults kommuns totalt misslyckade upphandling av skolskjutsar och färdtjänst. En upphandling som enbart gynnat lokalpressen, och resulterat i spaltkilometer där odugliga politiker och tjänstemän har hängts ut. Glömda barn, för få lämpliga bussar och oförmåga att köra i snö är bara ett par exempel på Flexbuss tillkortakommanden.
Insändare • Publicerad 4 februari 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Glömda barn, för få lämpliga bussar och oförmåga att köra i snö är bara ett par exempel på Flexbuss tillkortakommanden”, skriver Olle Nilsson.
”Glömda barn, för få lämpliga bussar och oförmåga att köra i snö är bara ett par exempel på Flexbuss tillkortakommanden”, skriver Olle Nilsson.Foto: Filip Sjofors

Och nu saknar man chaufförer på grund av coronan. Detta är man naturligtvis inte ensam om, men ett tecken på en alltför slimmad organisation, utan några reserver, i ett akut läge. Även bolagets utanförskap i förhållande till lokala bolag försvårar naturligtvis situationen ytterligare i avsaknad av behövliga nätverk inom transportsektorn.

Älmhults kommun har nu fått blotta huvudet och gå ner på knä och be Älmhultsbygdens taxi om hjälp att köra nödiga skolskjutsar. Detta bolag, som i cirka 30 år tidigare på ett klanderfritt sätt ombesörjt skolskjutsar och färdtjänst inom kommunen. Den erfarenhet och lokalkännedom, samt förmåga att lösa akuta situationer, som Älmhultsbygdens taxi besitter, är uppenbarligen inte något moderna tiders politiker och räknenissar förstår. Att härvidlag enbart skylla på reglerna för offentlig upphandling tyder på oförmåga att utforma och bedöma en upphandling. Och dessutom har man anlitat en konsult med samma bristande förmåga. Allt detta har, utöver en försämrad service för barn och äldre, kostat skattebetalarna i Älmhults kommun åtskilliga miljoner.

Annons

Älmhultsbygdens taxi löser nu kommunens akuta situation med hjälp av tre bussar på linjer som man själv tidigare kört. Detta trots kommunens skamliga agerande efter ett långt och klanderfritt uppdrag gentemot skolbarn och äldre. Ett storsint agerande av en förfördelad uppdragstagare.

Denna akuta situation och lösningen härav, ger upphov till minst två klara slutsatser:

• Lokala entreprenörer med kontakter och lokalkännedom klarar även sådana akuta situationer som slimmade ”utombys” storbolag inte kan lösa. Dessutom billigare då slutnotan beaktas.

• Politiker och tjänstemän, som är uppenbart okunniga och olämpliga för sitt uppdrag, som i förevarande fall, bör snarast bytas ut, eller placeras på poster mera lämpliga för deras intellektuella kompetens. Röstberättigade medborgare i Älmhults kommun bör beakta detta i årets val, och inte okritiskt omvälja ”stolpskott och stolsvärmare”, oaktat parti .

Olle Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons