Annons

Regionen behövs för kronobergarnas skull

I ett inlägg i Smålandsposten skriver tre Kd:are att man vill ta bort regionernas huvudmannaskap för sjukvården och överföra detsamma till staten.
Replik • Publicerad 2 februari 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns stora fördelar med en regionalt styrd vård, skriver Bernt Sjöström, före detta landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen.
Det finns stora fördelar med en regionalt styrd vård, skriver Bernt Sjöström, före detta landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen.Foto: Elvedin Basic

Därigenom tror man sig kunna skapa en bättre och rättvisare vård. Jag betvivlar starkt att denna klåfingrighet skulle vara en bra reform för medborgarna, tvärtom!

Som debattörerna nog är underkunniga om, utgår stora statliga stöd till regionerna. Stöd som under den socialdemokratiska regeringen ökat betydligt. Dessutom finns det, som jag tror även ni Kd:are vet, ett utjämningsystem till gagn för inkomstsvagare regioner.

Annons

Staten gör alltså betydande insatser för en jämlik hälso- och sjukvård. Det finns stora fördelar med en regionalt styrd vård.

• Regionpolitiker känner och är förhoppningsvis delaktiga i den process som formar vården efter medborgarnas behov i regionen.

• Man har kontakt med vårdtagare genom patient- och handikapporganisationer. Man deltar i mötesliv i de politiska partierna och med medlemmar i fack etcetera.

• Man är också tillgänglig genom öppen mejl- och telefonkontakt. Man träffar folk på gatan eller i butiken.

Det är sådana kontakter som i slutändan formar en medborgarvänlig politik!

Den närhet till medborgarna som jag beskriver är oerhört värdefull i vårt demokratiska samhälle och får inte urholkas genom bakvända reformer. Gud förbjude att Kd:s förslag blir verklighet.

Nu är det i stället dags för Region Kronberg att arbeta med viktiga frågor som utbyggnad av primärvården, införande av prostatascreening och så vidare.

Regionen behövs för kronobergarnas skull.

Bernt Sjöström, f d landstingsråd och ordf. i landstingsstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons