Annons

Replik: ”Egerbo tar lite för lätt på att vi i Sverige idag har cirka 100 000 papperslösa”

Stanley Källner fortsätter sin debatt mot pastorn Lars-åke Egerbo som i sin inledande insändare kritiserade det lagförslag som av vissa kallats för angiverilagen.
Insändare • Publicerad 1 november 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stanley Källner, pastor och kristdemokrat.
Stanley Källner, pastor och kristdemokrat.Foto: Privat

I sitt svar till mig angående den lag som är under bearbetning tar Egerbo upp olika problemområden kring asyl- och migrationspolitiken. Där är vi överens att det är åtskilligt som inte fungerar och som borde förändras. Då behövs det åtgärder för att förbättra hanteringen av de personer som är asylsökande och inte minst för de som fått avslag på sin ansökan och det är just detta vår regering vill åstadkomma.

Den lag som nu är under bearbetning och andra spörsmål som berör migrationspolitiken har just till syfte att få ordning på asyl- och migrationspolitiken där varje människa skall behandlas med värdighet och respekt. Det sistnämnda är en ledstjärna för oss Kristdemokrater.

Annons

I en intervju i Dagens Nyheter den 24 oktober säger vår migrationsminister angående de som fått avslag på sin asylansökan och hur man ser på denna utmaning i Norden: ”Vi har en mycket stor samsyn trots olika politiska färger på regeringarna. Vi är rörande överens om hur migrationspolitiken måste utvecklas och behovet av att samarbeta inom Norden men också med övriga EU för att få återvändandet att fungera.”

Då finns det möjlighet att det blir precis som du skriver: ...”att en asylsökande alltid skall ha en rättvis behandling av sitt ärende.”

”Det utgör en grogrund för svartjobb, kriminalitet, droghandel och där inte minst barnen i sådana familjer far illa.”

Jag kan tycka att du tar lite väl lätt på att vi i Sverige idag har cirka 100 000 papperslösa, en del menar att det finns cirka 200 000, och den problematik som ett sådant skuggsamhälle skapar. Det utgör en grogrund för svartjobb, kriminalitet, droghandel och där inte minst barnen i sådana familjer far illa.

De flesta av dessa personer har fått sitt ärende prövat och med största sannolikhet överklagat och därmed fått ett nytt avslag. Bland de s k papperslösa finns också den kategori som har tagit sig hit illegalt. Det är för att komma till rätta med detta skuggsamhälle som är en av anledningarna till den lag som nu är under bearbetning.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att utredningsdirektiven redan undantar en rad situationer från informationsplikten och att utredningen så klart utgår från att internationella konventioner ska följas och att Sverige faktiskt fram till 2013 hade motsvarande regelverk. Därför är det olyckligt och vilseledande att kalla denna lag som är under bearbetning för ”angiverilagen.”

Det är inte något nytt DDR som är under uppsegling. I Kristdemokraternas partiprogram står det angående Migrationspolitiken: ”För den som söker asyl i Sverige måste hela processen vara utformad så att rättssäkerhet garanteras den enskilde. Resurser för mottagande av flyktingar och för utredning av deras situation ska vara tillräckliga för att åstadkomma korta handläggningstider, rättssäkerhet och effektiv hantering. Flyktingars och asylsökandes hälsoproblem, fysiska såväl som psykiska, måste uppmärksammas. Det är viktigt att seriös och tidig information ges om möjligheterna till stöd vid frivillig återvandring.”

Stanley Källner, Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons