Rör inte Moheda brandkår

Insändare Artikeln publicerades

”Värends räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö”. Citat från hemsidan för Värends Räddningstjänstförbund.

Mohedas släckningsområde omfattar minst 4?000 boende och ett tiotal industrier och företag med över tio anställda. Det finns dessutom ett stort antal lantbruk och hästgårdar med cirka 4?300 djur och ett stort hönseri med 35?000 höns.

Vi, i Moheda med omnejd, känner stor oro inför denna föreslagna neddragning. Särskilt som vi genom åren har sett att Moheda räddningstjänst i princip alltid kommit först till plats, mycket tack vare god lokalkännedom och därmed räddat både liv och stora ekonomiska värden.
På förbundets hemsida kan man vidare läsa: ”Vid larm larmas alltid den närmaste brandstationen inom förbundet. Är det fråga om större händelser så kan även andra stationer larmas.”
Varför åker Alvesta ut med hela sin arsenal på ett larm avseende räddning av ett djur som fastnat i en mosse? Moheda brandkår var redan på plats och hade läget under kontroll. Liknande exempel finns på Växjökårens agerande. Är det för att tjäna extra pengar eller handlar det om ledningsproblem?
Utryckningstiden från Växjö respektive Alvesta till Moheda med omnejd är orimligt lång och både människoliv och byggnader hinner ödeläggas. Det är de första minuterna som är otroligt viktiga för att göra en bra räddningsinsats.

Efter dessa turer och förslag tillbesparingar funderar vi i Moheda, Slätthög. Mistelås, Ormesberga, Ör, Bredhult, Grännaforsa, Lidnäs och Torpsbruk med omnejd om inte även vi, boende på avstånd från Växjö och Alvesta tätorter, har rätt till en rimlig säkerhet och trygghet. Moheda brandkår har hittills i år varit utlarmad 51 gånger därav 13 larm på IVPA (i väntan på ambulans.) Med säkerhet kan man påstå att minst två människoliv har räddats.
Huvudorsaken till den planerade förändringen av Moheda brandkår till ett räddningsvärn har angetts bero på personalbrist. Nu har flera personer hört av sig och är intresserade av att ingå i räddningstjänsten och den skulle därmed kunna fungera fullt ut.

Vi hoppas att styrelsen för Värends räddningstjänstförbund därmed fattar beslut om att även Moheda brandkår får -fortsätta som tidigare och att personalrekryteringen kommer till stånd. Värends räddningstjänsts vision är ”ett tryggt och olycksfritt samhälle –för alla”!
Om vi som bor i den norra delen av Värends räddningstjänsts verksamhetsområde ska kunna räkna med trygghet måste vi få ha kvar vår brandkår.

Jan Johanssonoch Karin Vernersson
Moheda SPF