Annons

Säg nej till ett nytt sjukhus eller skjut på beslutet

Det är god ekonomi och ansvarsfull politik att hushålla med begränsade resurser. Den bästa patientsäkerheten är ”vårdsäkerhet”, det vill säga att en god hälso- och sjukvård med tillräckligt med välutbildad sjukvårdspersonal säkerställs.
Insändare • Publicerad 3 februari 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenterna vill att politikerna säger nej till nytt sjukhus i Räppe.
Skribenterna vill att politikerna säger nej till nytt sjukhus i Räppe.Foto: Jonas Engman

Med ett nytt sjukhus är risken betydande att man kommer tvingas skära ned på vården för att få råd med räntor och amorteringar med mera. Ta inte den risken. Slösa inte bort skattepengar på ett nytt sjukhus, vare sig i Räppe eller på den tomt där centrallasarettet ligger i dag.

Utredningen Byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0 (bilaga 3), som tagits fram inför beslutet i regionfullmäktige den 2 mars, visar att det är fullt möjligt att få till en ny del av CLV på över 50 000 m2 (etapp 1 och 2 i utredningen). Totalt får då CLV en yta på 149 000 m2, att jämföra med dagens sjukhus vars yta är 130 000 m2, och ett nytt sjukhus i Räppe som planeras bli på 135 000 m2. Detta utan att störa sjukhusets drift under tiden i någon större utsträckning. Personalen behöver alltså inte jobba på en byggarbetsplats under de nio år som det bygget beräknas ta. Och till en betydligt lägre kostnad än i Räppe.

Annons

Övriga etapper för ”CLV 2.0” är ofullständigt utredda, vilket utredarna själva säger på sidan 63: ”Studien är genomförd under tre månader hösten 2021, en kort tid för att analysera samtliga förutsättningar av en väsentligt ökad vårdkapacitet för ett befintligt sjukhus i drift. Den korta tiden innebär att det finns outredda faktorer med hänsyn till ett genomförande. Vanligtvis genomförs en komplett förstudie under cirka 2 år, vilket ska ställas i relation till utredningens genomförandetid på ett kvartal.”

Potentialen i de befintliga byggnaderna är inte tillräckligt analyserade, och flera möjliga upplägg bör jämföras. Alternativet till ett nytt sjukhus i Räppe bör inte vara ett helt nytt sjukhus på CLV-tomten, utan ett om- och tillbyggt. Ett CLV 1.5 i stället för CLV 2.0. Och som utredarna skriver (sid 47): ”En effekt av att bygga i etapper är att det går att ompröva lokalbehov successivt”. Därmed blir det också möjligt att rätta mun efter matsäcken. Regionledningen har genom att negligera CLV-alternativet under två års tid underlåtit att förbereda beslutet den 2 mars på ett ansvarsfullt sätt.

Var rädd om skattepengarna. Riskera inte möjligheterna till en god hälso- och sjukvård också i framtiden, inklusive inom hela primärvården samt Ljungby lasarett. Säg nej till Räppealternativet. Eller skjut på beslutet ett par år och ta under tiden fram ett mer genomarbetat förslag till om- och tillbyggnad av nuvarande CLV, och ge gott om tid för offentlig debatt. Det är inte möjligt att redan den 2 mars fatta ett välgrundat beslut om en mångmiljardersinvestering på ett underlag som blev tillgängligt först den 5 januari, och där alternativet att stanna kvar ännu inte är tillräckligt utrett.

Järda Blix

Mats Kollind

Margareta Petersson

Hans Andrén

Pål Karlsson

Jan Carlsson

Björn Theorin

Annons

Helénè Svenberg

Siv Karlsson

Agneta Leijonhufvud

Christer Petersson

Jan Fornander

Nisse Årman

Karin Sahlström

Eva Malmberg

Annons
Annons
Annons
Annons