Sluta riva funktionsdugliga fastigheter

Ledningen för Vöfab (Växjös fastighetsbolag) borde ha god kännedom om de fastigheter Vöfab har att förvalta. Det är alldeles klart att Vöfab helst river funktionsdugliga fastigheter.
Insändare • Publicerad 3 november 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö simhall.
Växjö simhall.Foto: Lena Gunnarsson

Det krävs mindre kunskap och engagemang att köpa nyckelfärdigt än att renovera. Hovslund är ett talande exempel, där Vöfabs fastigheter revs 2018 endast 40 år gamla. Om Vöfab i stället för att riva hade valt en renovering där bland annat ventilationen bytts ut skulle fastigheterna fyllt de boendes krav och hyrorna kunnat hållas på en acceptabel nivå.

Att jämna fastigheter med marken kan inte vara miljövänligt i Sveriges grönaste stad, och ej heller kostnadseffektivt. Marken där Hovslund stått har varit en skamfläck de senaste åren, då den stått obebyggd. Undertecknad är uppvuxen i kvarteren väster om gamla vattentornet. De uppfördes sent 1940-tal och är även i dag 70 år senare bra bostäder som inte är aktuella för rivning. Det är upprörande att Vöfab nu är på väg att skaffa sig mandat att riva vår simhall, även multibassängen och äventyrsbad som bara är 17 år gamla.

Vöfab har i flera utredningar hävdat att simhallens husstomme är rivningsfärdig. Redan 2019 presenterade Tony Söderena på Vöfab en kostnad på 700 000 för simhall vid Växjösjön. Siffrorna talar sitt tydliga språk, Vöfab ville avskräcka politiker från att ta beslut om simhall vid Växjösjön vilket dock misslyckades. Samtliga partier är nu överens om simhall vid Växjösjön.

En ideell grupp med gedigna kunskaper som arkitekt, byggherre och byggkonsult har efter egen besiktning tagit fram en uppskattad kostnad för att behålla simhallens byggstomme som renoveras där behov föreligger. Vidare en ny hopp- och 50 meters simbassäng på simhallens södra sida. Presenterad totalkostnad 475 miljoner, betydligt lägre än Vöfabs senaste nybyggnadskalkyl. Där kostnader för rivning, transporter och deponering tillkommer.

Upphandla en ny hopp- och 50-metersbassäng med anslutning söder simhallen i ett första steg. Nyttja sedan företaget till att ta fram en plan för simhallens ombyggnad och renovering.

Stig Langner