Annons

Svartmålning av kärnkraft

De allt högre elpriserna föranleder debatt. Orsaken sägs, förutom en oplanerad kyla, vara svag vind, is på Norrlandsälvarna, högt gaspris och höga el-behov hos övriga Europa.
Insändare • Publicerad 2 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ringhals kärnreaktor 1 stängdes vid senaste årsskiftet.
Ringhals kärnreaktor 1 stängdes vid senaste årsskiftet.Foto: Jonas Lindstedt/TT

Förvånande är att avstängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 vars elproduktion motsvarade i runda slängar ett par tusen stora vindkraftverk inte nämns. I en replik till insändare om kärnkraft menar Kennert Danielsson i Smålandsposten den 23/11 att Ringhals 1 och 2 stängdes av affärsmässiga skäl då ägarna, det vill säga Vattenfall (70 procent), ansåg att det på grund av “korrosion i väsentliga delar” inte var lönsamt att driva verken vidare.

På internet har anonymt delar av en Vattenfallsrapport om Ringhals 1 läckt ut. Ur den läckta sidan av rapportens sammanfattning kan man bland annat läsa “Samtliga större anläggningskomponenter (reaktortank, högtrycks- och lågtrycksturbiner, transformatorer, generatorer) är antingen utbytta eller har en livslängd som möjliggör en drift bortom 2036”. Även Näringslivstidningen Dagens Industri rapporterade i december 2019: “Dokument visar: Mycket lågt investeringsbehov – lätt att driva vidare Ringhals”.

Annons

Allt sedan Alliansen bildades 2004 då Centerpartiet fick inflytande över energipolitiken, har enligt min mening kärnkraften utsatts för politiska manipulationer för att framställas som olönsam. Är nämnda rapport ett ytterligare bevis på detta? Eller är det som Kennert Danielsson hävdar i sin replik mest hyckleri?

Bo Hjalmarsson, civilingenjör

Annons
Annons
Annons
Annons